Nepremičninski posrednik

Nep. posrednik za pisalno mizo na ekranu pregleduje tloris.

Kaj delavec običajno dela:


 • Posreduje pri prometu z nepremičninami, kot so stanovanja, hiše, zemljišča in poslovni prostori, med prodajalci in kupci ter med najemodajalci in najemniki;
 • spremlja trenutne ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin, vodi evidence in arhiv nepremičnin oziroma strank; 
 • skrbi za oglede, ugotavlja stanje nepremičnine, pripravlja ocene nepremičnin; 
 • skrbi za telefonske in osebne razgovore s strankami v pisarni in na terenu; 
 • posreduje pri sklepanju poslov z nepremičninami, izmenjuje ponudbo in povpraševanja z drugimi sorodnimi agencijami; 
 • pomaga strankam pri sklenitvi in izpolnitvi nepremičninskih pogodb;
 • pripravlja nepremičninske oglase (opise in fotografije) za objave v medijih; 
 • sodeluje z notarji, gradbenimi strokovnjaki, projektanti in bankami.
   

Osebnostne lastnosti:

Je komunikativen, uglajen in urejen. Zna se hitro prilagoditi v različnih situacijah, ki so pogosto nepredvidljive in včasih tudi neprijetne. 

Pogoji dela:

Pri njegovem delu praviloma ne prihaja do nevarnosti in poškodb, ker pa je delo tudi terensko, so možne nezgode in poškodbe na terenu. Ne gre spregledati niti stresa zaradi vzkipljivosti nekaterih strank niti nevarnosti na cesti.

Delovni pripomočki:

Nepremičninski posrednik dela v pisarni ali na terenu in uporablja pripomočke kot so računalnik, mobitel in osebno vozilo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Po Zakonu o nepremičninskem poslovanju se dopolnilno usposablja vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov;
 • ima licenco nepremičninskega posrednika;
 • če posreduje predvsem hiše ali zemljišča, je priporočljivo dopolnilno izobraževanje s področja gradbeništva, prostorskega planiranja in vrednotenja nepremičnin;
 • ima veselje do dela s strankami;
 • obvlada komunikacijske veščine, s strankami in sodelavci je sposoben vzpostaviti pristen, zaupljiv odnos; 
 • je samoiniciativen in ustvarjalen;
Nep. posrednik s hišo v ozadju.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: