Operater na televiziji

Oseba ureja medijske vsebine na računalniku.

Kaj delavec običajno dela:

  • spremlja in zagotavlja tehnično kakovost priprave oddaj;
  • izvaja elektronsko montažo slike in zvoka pri vseh zvrsteh televizijskega poročanja;
  • na zahtevo režiserja oddaje dodaja posneti vsebini različne video in zvočne učinke;
  • njegov izdelek je elektronsko zmontiran in pripravljen prispevek za objavo na TV.
     

Osebnostne lastnosti:

Zanima se tako za zgodovino filma in medijskih praks, kot tudi za sodobne prijeme na filmskem in likovnem področju. Je potrpežljiv in lahko dlje časa dela v temnih prostorih televizijskega studia ali laboratorija. Imeti mora posluh za skupinsko delo. Zaradi hitrega razvoja tehnologije se mora nenehno izobraževati in pridobivati izkušnje.

Pogoji dela:

Operater na televiziji ali montažer mora imeti brezhiben vid in sluh. Delo je pretežno sedeče in poteka v t.i. montaži, kjer običajno skupaj z režiserjem oddaje ali filma sestavlja filmske sličice in ustrezno zvokovno spremljavo. Montažer dela natančno in hitro tudi pod pritiskom, ki zaradi programskih zahtev in časovnih omejitev ni redek. Zaradi dolgotrajnega dela v zaprtem temnem prostoru, kjer poteka montaža televizijskih prispevkov, je potrebna zaščita oči in krajši premori med delom.

Delovni pripomočki:

Za montažo prispevkov na TV Slovenija se še vedno uporabljajo kasete formatov BETA, Digital BETACAM, IMX, DVCPRO in DVCAM. V montažah so še vedno v uporabi profesionalni magnetoskopi, s katerimi predvajajo posneti material ter ga sproti nasnemavajo, kader za kadrom, da dobimo končni izdelek – prispevek.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • operater za opravljanje poklica potrebuje višjo strokovno šolo ali zaključeno prvo stopnjo visokošolskega izobraževanja s področja multimedijev;
  • zna organizirati in posneti material slike in zvoka;
  • zna vzpostavlja potrebno kontinuiteto filma ali televizijske oddaje ter posnetemu materialu dati ustrezen ritem;
Elektronsko urejanje zvoka in slike - zaslon.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: