Tehnik za elektroniko

Kaj delavec običajno dela:

  • načrtuje, izdeluje in vzdržuje elektronske naprave, ki se uporabljajo v proizvodnji in pri kontroli izdelkov
  • pripravlja postopke meritev na elektronskih vezjih ali izdelkih, kontrolira delovanje električnih in drugih funkcij
  • izvaja servise in druga vzdrževalna dela na elektronskih vezjih v različnih izdelkih, avdio in video napravah, avtomatiziranih proizvodnih strojih in obdelovalnih strojih
  • pripravlja tehnološke postopke, načrtuje in izdeluje različne priprave, ki se uporabljajo v proizvodnji in pri kontroli izdelkov
  • sodeluje pri prodaji izdelkov, izvaja montažo, vzdrževanje in servis zahtevnejših izdelkov.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za elektroniko je inovativen, ustvarjalen, natančen, vztrajen in strokovno dosleden na različnih področjih, kot so razvoj izdelkov, priprava tehnologije, zagotavljanje kakovosti ter vzdrževanje izdelkov. Ima smisel za delo v skupini in redno spremlja razvoj avtomobilske, računalniške in komunikacijske tehnologije. Pripravljen je na redna izobraževanja in usposabljanja.

Pogoji dela:

Pri delu predstavlja največjo nevarnost udar električnega toka, kar pa je z upoštevanjem varnostnih predpisov in postopkov mogoče preprečiti. Možne so tudi poškodbe rok zaradi nepazljivega ravnanja z gibljivimi mehanskimi deli. Posebno pozornost zahteva tudi delo s kemikalijami, kot so čistila, premazi, pršila.

Delovni pripomočki:

Tehnik za elektroniko pri svojem delu uporablja ročna orodja, kot so izvijači, klešče, ščipalke, orodja za vijačenje, električna ročna orodja, merilne instrumente in opremo za preizkušanje elektronskih izdelkov. Na področju razvoja izdelkov uporablja računalnik za načrtovanje elektronskih vezij, izdelavo električnih shem in konstrukcijskih načrtov. Pri testiranjih pa si pomaga z merilnim instrumentarijem, ki je pogosto upravljan računalniško. Elektronske komponente s katerimi dela so: polprevodniki, integrirana vezja, upori, kondenzatorji, elektromagnetne komponente ter elementi, releji, stikala, varovalke, kot tudi vijaki, kovinski profili in ohišja iz umetnih mas. K dokumentaciji njegovega dela spadajo električne sheme, konstrukcijske risbe in načrti, tehnični opisi, merilni protokoli in tehnološki predpisi.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Zna izvesti montažo, servis in vzdrževanje naprav in strojev, ki vsebujejo elektroniko.
  • Pozna postopke in tehnologijo izdelave elektronskih tiskanih vezij.
  • Zna pripraviti in izvesti zahtevnejše postopke, kot so kontrolne meritve, vodenje proizvodne linije, itd.
  • Obvlada meritve, metode in načine merjenja v elektrotehniki in elektroniki.
  • Zna razvijati nove izdelke in izdelovati prototipe elektronskega vezja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«