Organizator izobraževanja in raziskovanja odraslih

Kaj delavec običajno dela:

 • organizira in vodi vzgojno-izobraževalne procese ter učenje odraslih v različnih oblikah;
 • izbira ustrezne metode in tehnike učenja, ki vodijo do želenega cilja in so primerne za zaposlene; 
 • analizira izobraževalne potrebe v podjetju, izbere cilje, izdela načrt izobraževanja in je odgovoren za njegovo izvedbo; 
 • spremlja porabo sredstev pri izvedbi izobraževanja ter ovrednoti uspešnost in učinkovitost izobraževanja;
 • skrbi za krajše ali daljše oblike izobraževanja znotraj in zunaj podjetja; 
 • pripravlja strokovne ekskurzije, študijske projekte, skrbi za začasne premestitve oziroma izmenjave na določenih delovnih mestih; 
 • izvaja programe osebne in poklicne resocializacije ter izobraževalne programe v kazenskih ustanovah in na zavodih za zaposlovanje.
   

Osebnostne lastnosti:

Oseba, ki se odloča za ta poklic, mora čutiti nagnjenje do ustvarjalnega, organizacijskega in raziskovalnega dela. Osebnostne lastnosti, potrebne za poklic, so vztrajnost, skrben odnos do dela, odgovornost, sposobnost timskega dela, komunikativnost ter inovativnost. Prav tako je pomembno ustvarjalno razmišljanje, zmožnost presojanja in sposobnost opazovanja ljudi.

Pogoji dela:

Delo z ljudmi prinaša različne psihološke obremenitve, možne so tudi večje glasovne obremenitve zaradi predavanj. Andragog opravlja administrativna dela v pisarni, druge aktivnosti, ki zahtevajo neposredno komunikacijo, pa pomenijo veliko gibanja med ljudmi. Razne oblike sestankov in izobraževanj potekajo v predavalnici ali sejni sobi. Ker mora spremljati ponudbo izobraževanj, se mora tudi sam izobraževati, potovati, obiskovati ustrezne ustanove, ki se s tem ukvarjajo. Ritem dela se nenehno spreminja. Delo je samostojno, skupinsko, veliko je stikov z nadrejenimi, podrejenimi in s strankami. 

Delovni pripomočki:

Andragog v izobraževalnem procesu uporablja sodobne pripomočke: računalnik, projektor, televizijo strokovno literaturo ter kataloge znanj in izobraževanj. Računalnik s programsko opremo za urejanje besedil, statistično obdelavo, vodenje evidence in grafično oblikovanje je nepogrešljiv. Pisarniškega poslovanja se nauči med pripravništvom, sem pa sodijo razne evidence, mape, prijavnice in katalogi. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo andragoške smeri, lahko tudi pedagogike. 
 • Obvlada komunikacijske veščine, je iznajdljiv in samoiniciativen. 
 • Obvlada veščine vodenja in organiziranja.
 • Ima smisel za delo z ljudmi. 
 • Ima čut za ustvarjalno, organizacijsko in raziskovalno delo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«