Živilski tehnolog

Izvaja in nadzira kemijske analize.

Kaj delavec običajno dela:

 • vodi procese v proizvodnji in predelavi živil ter kmetijskih pridelkov, kjer sprejema osnovne surovine, ocenjuje njihovo kakovost in izbira tehnološke postopke za predelavo in pakiranje;
 • organizira skupine delavcev in vodi večje obrate;
 • izvaja in nadzira kemijske, mikrobiološke ter senzorne laboratorijske analize, vodi evidenco vzorcev analiz in obdelavo podatkov;
 • dela v prodaji in nabavi prehranskih izdelkov ter svetuje pri proizvodnji embalažnih materialov za živilsko industrijo;
 • sodeluje in svetuje pri proizvodnji in nabavi strojne opreme in procesne tehnike za kmetijstvo;
 • upravlja in nadzira čistilne naprave, kemične postopke čiščenja, biološkega čiščenja in varovanja okolja. 
   

Osebnostne lastnosti:

Živilski tehnolog je odgovoren, pošten, takten in odločen pri komuniciranju z ljudmi. Ima organizacijske sposobnosti in smisel za oceno podrejenih. Pomembno je, da uživa ugled in da mu ljudje zaupajo. 

Pogoji dela:

Ker delo poteka v proizvodnih obratih, je živilski tehnolog izpostavljen temperaturnim spremembam, prepihu in ropotanju strojev, zato ima večjo možnost prehladnih in revmatičnih obolenj, okvare sluha, opeklin ali ozeblin. Pri delu je potrebna uporaba zaščitne obleke in obutve, ter dodatnih zaščitnih sredstev, kot so očala, rokavice in glušniki. Pomembno je tudi, da dosledno upošteva navodila iz varstva pri delu, saj je le tako lahko zgled ostalim sodelavcem. 

Delovni pripomočki:

Živilski tehnolog pozna stroje in naprave, ki se uporabljajo v gostinstvu in obratih prehrane, kot tudi naprave za predelavo in shranjevanje živil, pakirne in registrirne linije ter tehtnice. Pri delu uporablja laboratorijske instrumente, aparate in različne čistilne naprave pa tudi različna živila, prehranske izdelke, kmetijske proizvode ter dodatke rastlinskega in živalskega izvora. K delu spada tudi uporaba embalažnega in deklaracijskega materiala, vode in drugih pomožnih materialov. Pri obdelavi podatkov uporablja računalnik in računalniško vodene procesne linije. K dokumentaciji njegovega dela spadajo proizvodne specifikacije, načrti in navodila za uporabo strojev, deklaracije, laboratorijske analize, dokumentacije stroškov in načrti čiščenja odpadnih voda. Če dela na oddelku marketinga so pomembni dokumeti tudi poslovne pogodbe za nabavo surovin in prodajo izdelkov. Med pomembnejšo dokumentacijo spadajo tudi normativi, standardi, pravilniki, zakoni na področju živilstva, tehnično tehnološka dokumentacija, delovni nalogi, proizvodni plani ter evidence o proizvodnji in porabi surovin. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna voditi tehnološke procese v živilski industriji.
 • Zna izvesti različne laboratorijske analize in ukrepe razkuževanja ter čiščenja,
 • Zna izpeljati ukrepe za varstvo okolja. 
 • Pozna strojno opremo v predelavi živil in zna rokovati s stroji in napravami.
Zna voditi tehnološke procese v živilski industriji.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: