Pediater

Moški v zdravniški halji s stetoskopom.

Kaj delavec običajno dela:

 • zdravi akutna ali kronična obolenja ter poškodbe otrok in mladostnikov;
 • izvaja preventivne programe, kot so posvetovalnica za dojenčke, sistematični pregledi predšolskih otrok, šolarjev in mladine, namenski pregledi, cepljenja, zdravstvena vzgoja za starše, otroke in mladostnike, posveti in timske obravnave;
 • vodi promocijo zdravja v lokalni skupnosti;
 • vodi zdravstveno skupino, v kateri sodelujejo zdravstveni tehnik, diplomirana medicinska sestra in bolniški strežnik ter sodeluje tudi z ostalimi zdravstvenimi specialisti, kot so pedopsihiater, delovni terapevti, okulist, fizioterapevti, nevrofizioterapevti, laboratorijski tehniki, dietetiki itd;
 • pri socialni, vedenjski in učni problematiki sodeluje s socialnim delavcem, psihologom, pedagogom, specialnim pedagogom in kriminalistom;
 • izpolnjuje medicinsko dokumentacijo (zdravstveni karton, napotnica, recepti).
   

Osebnostne lastnosti:

Pediater ima močno izražen socialni čut, razvito sposobnost komunikacije in veselje do dela z otroki in mladostniki. Redno sledi novim dosežkom na strokovnem področju, prevzema pomembne odgovornosti in se udeležuje strokovnih izobraževanj. Prizadeva si k zagotavljanju javnega zdravja v širši skupnosti v sodelovanju z vrtci, šolami in mediji.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je izpostavljen predvsem možnostim okužb, v manjši meri tudi poškodbam pri različnih posegih in terenskem delu. Upoštevati mora navodila za preprečevanje širjenja okužb in nezgod na delovnem mestu. Pri posegih uporablja osebna zaščitna sredstva, rokavice in masko.

Delovni pripomočki:

Pediater pri svojem delu uporablja različne medicinsko tehnične pripomočke: fondoskop, otoskop, stetoskop, aparat za merjenje krvnega tlaka, drobne kirurške instrumente, obvezilni material, pripomočke za imobilizacijo, komplet za oživljanje, EKG, merilne instrumente, zdravila, kisik in razkužila. K dokumentaciji njegovega dela spadajo zdravstveni karton bolnika, popisi bolezni, napotnice, delovni nalogi, spremni listi, recepti in podobno.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna specifične zdravstvene in razvojne potrebe dojenčkov, otrok in mladostnikov.
 • Zna ustrezno obravnavati obolenja, ki se pojavljajo v obdobju dojenčkov, otrok in mladostnikov.
 • Zna izvajati številne preventivne programe, kot so svetovanja, sistematični pregledi, posvetovalnice, cepljenja, zdravstvena vzgoja in podobno.
 • Zna ustrezno ukrepati v primeru urgentnega situacije.
Izvaja sistematične preglede otrok.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: