Zdravnik splošne medicine

Usposobljen je za prepoznavanje različnih bolezenskih stanj.

Kaj delavec običajno dela:

  • usposobljen je za prepoznavanje različnih bolezenskih stanj, ustrezno usmeritev pacientov na preiskave in določitev ustreznega načina zdravljenja;
  • vodi zdravljenje bolezenskih simptomov in znakov, ki so moteči in ogrožajo zdravje ali življenje;
  • zdravi lažja obolenja in koordinira delo specialistov drugih strok pri zahtevnejših boleznih in poškodbah;
  • ker je delovno področje obsežno, je za poklic značilna specializacija dela - zdravnik se odloči za zdravljenje posemeznih organov (npr. pljuča, prebavila, rodila …);
  • sodeluje s kolegi zdravniki sorodnih področij in si z njimi izmenjuje strokovna mnenja;
  • dokumentira svoje delo tako, da ga lahko uporablja za lastno znanstveno raziskovanje.

Osebnostne lastnosti:

Zdravnik splošne medicine je komunikativen, prilagodljiv, potrpežljiv in vzdržljiv, predvsem pa človekoljuben. Ima smisel za povezovanje velikega števila informacij in samostojno odločanje. Ker je delo precej stresno in včasih zelo nepredvidljivo, je potrebna psihofizična stabilnost, zlasti v situacijah, kjer je ogroženo življenje človeka (nesreče, dežurstva na terenu, poškodbena kirurgija). 

Pogoji dela:

Zdravnik splošne medicine je pri svojem delu izpostavljen nalezljivim boleznim, psihičnim pritiskom, včasih tudi sevanju, hrupu, agresivnim pacientom in poškodbam pri reševanju drugih. Pri ambulantnem delu so zaradi dolgotrajnega sedenja možne okvare hrbtenice. Zaščitna sredstva so predpisana v vsaki dejavnosti posebej, osnova pa je delovna unifoma, v operacijskih dvoranah pa oblačila za enkratno uporabo. 

Delovni pripomočki:

Medicina je panoga, ki se bliskovito razvija tudi po zaslugi napredka znanosti in tehnike. Včasih so zdravniški pripomočki obsegali le stetskop, lopatko za pregled žrela, kladivca za reflekse, enostavne rentgenske aparate in preproste laboratorijske pripomočke. Danes pa se v medicini uporablja množica visoko specializiranih elektronskih pripomočkov, ki zahtevajo posebno usposabljanje za rokovanje z njimi. Specializirani zdravniki običajno delajo le na enem aparatu in tako kombinirajo diagnostiko ter zdravljenje. Večina teh aparatov je povezana z računalnikom, ki je nepogrešljiv pri shranjevanju podatkov. K dokumentaciji dela sodijo shranjeni računalniški zapisi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna izvesti anamnezo in pregled bolnika ter izbrati ustrezne diagnostične preiskave.
  • Pridobljene izvide zna interpretirati, postaviti diagnozo in se odločiti za ustrezno zdravljenje.
  • Zna zdraviti simptome in znake bolezni.
  • Zna sodelovati in koordinirati zdravljenje s specialisti drugih strokovnih področij.
Zdravnik je izpostavljen različnim okužbam.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: