Podčastnik

Podčastnik poveljuje oddelku med usposabljanjem.

Kaj delavec običajno dela:

 • usposablja pripadnike Slovenske vojske;
 • poveljuje oddelku med usposabljanjem in izvajanjem bojnih nalog; 
 • vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog; 
 • dnevno spremlja, preverja in ocenjuje podrejene; 
 • odgovoren je za videz in urejenost vojakov;
 • prispeva k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru; 
 • sodeluje s civilno zaščito pri zaščiti premoženja ob naravnih nesrečah ali sodeluje pri reševanju ponesrečenih v gorah.
   

Osebnostne lastnosti:

Osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti podčastnik, da lahko kakovostno opravlja svoje delo, so: vztrajnost, skrben odnos, odgovornost, veselje do dela z ljudmi in smisel za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, motiviranost in veselje za terensko delo, veselje do nošenja uniforme, občutek pripadnosti organizaciji, spoštovanje do domovine, veselje do dela z oborožitvijo in materialno-tehničnimi sredstvi, občutek za pravičnost in dar za opazovanje. 
Podčastnik mora biti psihično stabilen, fizično zdrav, pripravljen na težje telesne in duševne obremenitve in s tem povezane napore. Za njegovo delo so potrebne veščine, kot so usklajenost gibov, dobre senzorne sposobnosti in splošna telesna pripravljenost. 
 

Pogoji dela:

Varnostni ukrepi in postopki so natančno predvideni za vsako dejavnost, ki se izvaja v Slovenski vojski. Podčastnik pri delu upošteva splošne predpise o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu. Pri rokovanju z orožjem in minsko-eksplozivnimi sredstvi mora upoštevati še dodatne varnostne ukrepe.
Podčastnik, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, opravlja tudi delo v posebnih delovnih okoliščinah, npr. delo ob nedeljah ali praznikih, delo, daljše od polnega delovnega časa, dežurstva, delo na terenu na določenem kraju in ob določenem času, bivanje v vojaški enoti ali zavodu in na drugem določenem mestu. Podčastnik je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujini. Podčastnik s pristojnim ministrstvom sklene pogodbo za obdobje do deset let. Ta se lahko podaljšuje za različno časovno obdobje, kar je odvisno od letne službene ocene.
 

Delovni pripomočki:

Podčastnik pri svojem delu nosi vojaško uniformo, uporablja orožje in opremo, predpisano za njegovo delovno mesto. Na štabnih dolžnostih uporablja sodobno računalniško opremo in druge elektronske pripomočke. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Izpolnjuje sprejemne pogoje v Slovensko vojsko.
 • Ima potrebna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistične tečaje za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih.
 • Ima osnovna usposabljanja od vojaka do desetnika (glej opis poklica vojak). Po uspešno končani šoli za podčastnike lahko kariero nadaljuje v različnih enotah SV. Lahko se usmeri v poveljniški, štabni ali specialistični steber.
 • Je psihološko stabilna oseba, ki je kos stresnim okoliščinam.
 • Ima organizacijske sposobnosti, veščine vodenja in smisel za timsko delo.
 • Ima dar za opazovanje, hitro zaznava spremembe v prostoru. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: