Psihiater

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z različnimi psihiatričnimi boleznimi in motnjami ali pa dela na področju preventive in mentalne higiene;
 • izvaja psihiatrične intervjuje, postavlja diagnoze, načrtuje in spremlja zdravljenje bolnikov ter predpisuje zdravila;
 • sodeluje s kliničnimi psihologi, psihoterapevti in zdravniki drugih področij medicine ter z zdravstvenim osebjem na oddelku (medicinske sestre in delovni terapevti);
 • v bolnišnici se udeležuje raportov in sestankov z ostalimi psihiatri, preverja stanje bolnikov in določa metode zdravljenja;
 • pri ambulantnem delu sprejema nove paciente in izvaja preglede;
 • piše zdravstveno dokumentacijo, sprejemnice, odpustnice, dekurzuse, potek zdravljenja, napotnice za druge specialistične ali diagnostične preiskave;
 • udeležuje se konziljev in sestankov z drugimi zdravniki specialisti. 
   

Osebnostne lastnosti:

Psihiater je razumevajoč in toleranten, zna ublažiti močno čustvenost in občutljivost pacientov ter na strokoven in sočuten način raziskuje njihove boleče življenjske izkušnje. Zna poslušati in se vživeti v občutke pacientov. Je spreten pri ustnem in pisnem komuniciranju.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je včasih izpostavljen agresivnim pacientom, zato so možne poškodbe v obliki udarcev, prask, ugrizov. Če presodi, da je pacient za okolico nevaren, v sodelovanju z drugimi socialno-zdravstvenimi službami poskrbi za zdravljenje in ustrezne preventivne ukrepe. 

Delovni pripomočki:

Eden od značilnih pripomočkov psihiatra je diktafon. V bolnišnici, ambulanti ali na kliniki nosi zdravniško uniformo, v zasebni praksi pa to ni predpisano. K dokumentaciji dela sodijo psihološki testi, bolnikova mapa z napotnicami, popisi bolezni, izvidi, rentgenskimi slikami in vse, kar potrebuje pri spremljanju bolezni pacienta. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Zna izvajati psihiatrične intervjuje, postavljati diagnoze in načrtovati zdravljenje pacienta. 
 • Ima veščine s področja izvajanja psihoterapevstkih metod, ki so lahko skupinske, družinske ali individualne.
 • Ima znanje s področja sociodinamike in socioterapije.
 • Pozna metode raziskovalnega dela v psihiatriji.  
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«