Psiholog

Kaj delavec običajno dela:

 • pomaga ljudem s čustvenimi, vedenjskimi, učnimi ali osebnostnimi težavami;
 • pri svojem delu sodeluje tudi z izvedenci drugih strokovnih področij;
 • industrijski psiholog pomaga ljudem prepoznati svoje sposobnosti na delovnem mestu;
 • klinični psiholog pomaga ljudem pri vključitvi v zdravljenje ali rehabilitacijo;
 • šolski psiholog sodeluje v procesu poklicne orientacije in pomaga otrokom s specifičnimi lastnostmi, ki jim povzročajo težave, npr. hiperkativnost, učne težave in podobno;
 • pri delu uporablja različne psihodiagnostične pripomočke;
 • dela na področju zdravljenja kot tudi preventive in zdravstvene psihologije.

Osebnostne lastnosti:

Ker je delo pogosto psihično naporno, psihologa odlikuje sposobnost razmejitve med sabo in težavami drugih. To pomeni, da mu težave drugih ne povzročajo prevelikega bremena. Zna dobro ustno in pisno komunicirati, je sočuten, razumevajoč, prijeten in vreden zaupanja.

Pogoji dela:

Izrazitih nevarnosti pri delu ni. Ko obravnava osebo s težjimi vedenjskimi ali čustvenimi motnjami, s pomočjo psihiatra poskrbi za njeno zdravljenje in oskrbo.

Delovni pripomočki:

Psiholog pri svojem delu uporablja psihološke teste, vprašalnike, zapiske in druge pripomočke za psihološko diagnostiko. Upošteva Kodeks poklicne etike psihologov in Zakon o zdravstvenem varstu in zdravstvenem zavarovanju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna uporabljati psihološke teste in izvajati psihološko diagnostiko, prilagojeno različnim starostnim skupinam.
 • Zna pravilno ukrepati v primeru težjih čustvenih stanj in po potrebi vključi druge strokovnjake.
 • Zna voditi psihološko svetovanje in psihološko terapijo.
 • Zna pisati psihološka poročila ter izdajati račune, če je njegova storitev samoplačniška.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: