Reševalec iz vode

Reševalec iz vode na visokem stolu na bazenu

Kaj delavec običajno dela:

  • Reševalec iz vode vzdržuje kopališki red in po potrebi prekine nevarno obnašanje plavalcev. 
  • Če se plavalec znajde v težavah, nudi prvo pomoč in po potrebi umetno dihanje. 
  • Pri svojem delu lahko nadzoruje tudi garderobe in garderobne omarice. 
  • Njegovo delo vključuje preverjanje varnosti opreme v bazenu, na primer vodnega filtra in črpalk. 
  • Kopališko opremo vzdržuje in popravlja. Preverja temperaturo in kakovost vode. 
  • Delo lahko vključuje tudi poučevanje plavanja za posameznike ali manjše skupine ljudi različnih starosti.
     

Osebnostne lastnosti:

Reševalca zanimajo različne tehnike plavanja in tudi sam je dober plavalec. Pomembno je, da ima reševalec v stikih z ljudmi prijeten nastop in da zna biti odločen in hkrati takten.

Pogoji dela:

Reševalec iz vode lahko dela v izmenah, zvečer in med prazniki.
Reševalec je v poletnih mesecih veliko časa na kopališču, ob bazenu na soncu, zato se mora zaščititi, da ne dobi opeklin.
 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomoček reševalca je oprema za prvo pomoč, s katero lahko pomaga kopalcu, ki se je poškodoval. Opravi tudi manjša popravila v ali ob bazenu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Za reševalca iz vode je primerna srednja poklicna izobrazba tehnične smeri. 
  • Opraviti mora tečaj prve pomoči.
Reševalec iz vode na visokem stolu na bazenu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: