Svetovalec za podeželje

Osebi se rokujeta na polju.

Kaj delavec običajno dela:

 • informira kmetovalce o novostih v kmetijstvu na področju poljedelstva, živinoreje, kmetijske mehanizacije, melioracije zemljišč in infrastrukture kmetij;
 • predstavlja in predlaga nove možnosti prestrukturiranja dejavnosti njihovih kmetij, na primer iz ene panoge v drugo, s ciljem čim večje pridelave in prireje ter povečati prihodek;
 • prenaša svoje znanje na kmete in potencialne kmetovalce na podlagi pridobljenega znanja in programov, ki jih razpisuje država in Skupna evropska politika;
 • je posrednik med kmetijami in državnimi organi, ki delujejo na kmetijskem področju;
 • je izvajalec projektnih nalog, ki jih služba pridobi na razpisih na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju;
 • organizira in vodi seminarje na katerih kmetom, ki se prijavijo na razpis, predstavlja novosti in možnosti razvoja kmetij;
 • udeležuje se strokovnih seminarjev in se stalno izobražuje; 
 • sodeluje s strokovnjaki, kmetovalci in ustanovami, kjer pridobiva pomembne stike in znanja. 

Osebnostne lastnosti:

Svetovalec za podeželje je komunikativen, uglajen, odgovoren, samoiniciativen, nekonflikten. Če stranka zavrne njegovo ponudbo je zmožen to mirno sprejeti. Ima primeren pristop in odnos do ljudi ter dela. 

Pogoji dela:

Zaradi dela na terenu obstaja nevarnost prometnih nesreč, poškodb in ugrizov hišnih živali. Morebitne zavrnitve potencialnih strank in nenaklonjenost kmetov novostim nanj vplivajo utrujajoče in stresno. Ker delo v veliki meri poteka tudi za računalnikom in v sedeči drži obstajajo možnosti okvare vida in hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Svetovalec za podeželje pri svojem delu uporablja računalnik s programsko in računalniško opremo, s katero si pomaga do informacij. Poleg tega vodi tudi dokumentacijo dela in se stalno izobražuje. Zaradi terenskega dela potrebuje tudi službeno prevozno sredstvo. Delo zahteva stalno poglabljanje znanja in spremljanje novosti, zato uporablja strokovno literaturo, zakonodajo, priročnike in tehnološka navodila z različnih področij. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima najmanj višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, priporočljivo biotehniških ved, kot so agronomija, zootehnika, živilstvo ali veterina.
 • Zna uporabljati računalnik, računalniške programe in spletne aplikacije. 
 • Pozna razpisane programe, zakonodajo in socialne razmere na kmetijah.
 • Zna poiskati ustrezne rešitve kmetovalcem.
 • Dobro pozna vaške razmere in kulturne lokalne skupnosti. 
 • Ima občutek za delo z ljudi.
Oseba z laptopom na sestanku.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: