Tehnik laboratorijske medicine

Oseba z odvzetim vzorcem.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za odvzem in analizo biološkega materiala v laboratoriju (kri, plazma, serum, blato, likvor, brisi sluznic)
 • pripravi ustrezne materiale, aparature in pripomočke za delo
 • dela z enostavnejšimi kemičnimi reagenti in menja predpisane raztopine v analizatorjih
 • sprejema bolnike in jih ustrezno informira pred odvzemom vzorca
 • skrbi za natančno označevanje vzorcev, tudi tistih, ki pridejo iz drugih enot (bolnišnic, zdravstvenih domov itd.)
 • vodi evidence, zbira material in ga razporeja za preiskave in analize
 • izvaja kemične, biokemijske in imuno-kemijske analize po predpisanih standardnih postopkih.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik laboratorijske medicine je potrpežljiv, natančen, vesten in komunikativen. Delo zahteva zmožnost ohranjanja koncentracije in ustrezen pristop pri delu s strankami.

Pogoji dela:

Zaradi dela z biološkimi materiali je predvsem možen prenos okužbe, izvzete pa niso niti poškodbe pri odvzemu vzorcev (vbodi, ureznine). Delo zahteva upoštevanje navodil za varno delo in uporabo ustrezne zaščitne obleke, rokavic, očal in maske.

Delovni pripomočki:

Tehnik laboratorijske medicine pri svojem delu uporablja laboratorijsko opremo, ki pa se razlikuje glede na tip laboratorija. Sem sodi laboratorijska steklovina, plastične posode, pipete, mešalci, stresalniki, avtomatski analizatorji, barvni in spektrofotometri, kodni čitalci, mikroskopi, centrifuge, sterilizatorji, hladilniki, zamrzovalniki in grelne plošče. Materiali, s katerimi dela, so biološki vzorci: kri, serum, plazma, likovor, blato, urin. Dokumentacija je v večji meri v računalniški obliki, občasno pa tudi še v pisni.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Zna odvzeti vzorce različnega biološkega materiala in ga ustrezno shraniti za preiskave.
 • Zna izvesti različne tipe laboratorijskih analiz (dela z mikroskopi, določa krvne skupine, opravlja serološke presejalne in potrditvene teste za dokaz infekcij, izvaja tehnike barvanja vzorcev, itd.)
 • Pozna postopke nabave laboratorijskega materiala.
 • Ima smisel za delo z ljudmi, je sočuten, skrben in zna posredovati jasna navodila.
Odvzeti vzorci za analizo - injekcije, zaščitna očala.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: