Tehnik za konfekcijo

Lutka kot pomoč pri šivanju

Kaj delavec običajno dela:

  • sodeluje v procesu proizvodnje različnih vrst tekstilnih izdelkov
  • izdeluje modna oblačila in kolekcije
  • izvaja popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov
  • promovira svoje izdelke in storitve na tržišču
  • dela v konfekciji kot tehnolog, normirec, kontrolor, vodja skupine ali kot referent v nabavi in prodaji

Osebnostne lastnosti:

Tekstilni tehnik je komunikativen, urejen, vesten, natančen, odločen, premišljen, odgovoren, ekonomičen in zmožen jasnega pisnega in ustnega izražanja. Redno spremlja novosti na področju tekstila, razvoja novih materialov, tehnoloških postopkov, strojev in modnih tendenc.

Pogoji dela:

Pri delu tekstilnega tehnika se lahko pojavijo okvare sluha in alergije na prah, lebdeča vlakna, kemikalije in barvila. Možnost poškodb je relativno majhna, če posameznik upošteva postopke varstva pri delu. To pomeni primerno spete lase, uporabo delovne obleke in obutve, glušnikov, zaščitnih očal in rokavic. V sodobnih obratih je nevarnost poškodb manjša, ker so vrteči se deli strojev pokriti, prav tako so prezračevalne naprave bolj izpopolnjene in odsesavajo prah neposredno s stroja.

Delovni pripomočki:

Tehnik za konfekcijo pri svojem delu uporablja krojilne stroje in naprave, polagalne mize, šivalne in vezilne stroje, naprave za likanje, stroje za šivanje gumbnic in robljenje izdelkov. Pomaga si tudi s transportnimi pripomočki in sredstvi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Tehnik za konfekcijo se izobražuje v izobraževalnih programih Ustvarjalec modnih oblačil.
  • Zna upravljati z različnimi stroji in napravami, pripravljati vzorce in recepture za barvanje ter tisk.
  • Ima razvite ročne spretnosti in gibčnost v prstih.
  • Zna delati na procesnih in osebnih računalnikih, laboratorijskih aparaturah in s kemikalijami.
Različne barva blaga
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: