Šole

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Na šoli s skoraj 140-letno tradicijo izobražujemo za poklice frizer, avtoserviser, avtokaroserist (3-letni poklicni programi), ustvarjalec modnih oblačil, logistični tehnik (oba 4-letna strokovna programa), frizerski tehnik (PTI), preoblikovalec tekstilij (2-letno nižje poklicno izobraževanje ter avtoservisni tehnik in ustvarjalec modnih oblačil (2-letno poklicno-tehniško izobraževanje). 
Svoje poslanstvo uresničujemo s hitrim odzivanjem na spremembe tehnologij in procesov ter potreb na trgu dela, z zagotavljanjem odličnega pedagoškega kadra ter pogojev izobraževanja in z razvijanjem različnih partnerstev.

Skupaj z dijaki želimo biti odgovoren, kakovosten in stalen partner pri usvajanju znanja in veščin, prepoznaven doma in v tujini, ki se bo prilagajal potrebam okolja ter osebnim potrebam posameznika.
Naša prednost je individualni pristop do dijakov, ki tako lažje dosegajo zastavljene cilje in se v procesu izobraževanja počutijo varneje in sprejeto. Vrednote, ki jih negujemo, so strokovnost, korektnost, odgovornost, strpnost, prijaznost, partnerstvo in sprejemanje novosti. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: