Telefonist

Oseba daje informacije in uporablja slušalke.

Kaj delavec običajno dela:

 • telefonist daje informacije;
 • veže telefonske klice; 
 • pomaga sogovorniku pri ugotavljanju, s kom mora govoriti;
 • sprejema sporočila;
 • v nekaterih podjetjih opravlja tudi delo receptorja, pošilja in sprejema fakse ter piše sporočila.
   

Osebnostne lastnosti:

Telefonist je vljuden, uglajen in ima dober spomin za imena. Ima jasen govor, dober sluh in rad pomaga ljudem. Kadar je centrala zasedena, ostaja miren, reagira hitro in učinkovito. Kadar opravlja delo receptorja, je pomemben prijeten videz.

Pogoji dela:

Pri delu v telefonski centrali ni posebnih nevarnosti. Delo je lahko naporno, kadar istočasno kliče več ljudi. Večino časa sedi in nosi slušalke. V manjšem podjetju dela sam, v večjem pa v skupini telefonistov. V nekaterih organizacijah, na primer v bolnišnicah, poteka delo v izmenah, ob vikendih in ponoči. Delo telefonista lahko opravlja tudi oseba z manjšo ali večjo telesno okvaro, ki ne vpliva na kakovost njegovega dela.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja telefonske imenike in preusmerja klice. Kadar opravlja delo receptorja uporablja tudi telefaks in računalnik za pripravo sporočil.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna upravljati s telefonsko centralo.
 • Zna uporabljati računalnik in telefaks.
 • Pozna oddelke organizacije v kateri je zaposlen ter imena in funkcije zaposlenih.
   
Stacionarni telefon.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: