Prodajalec po telefonu

Moški s slušalkami sedi pred prenosnikom in nekaj razlaga

Kaj delavec običajno dela:

  • delovni dan začne prodajalec po telefonu z "ogrevanjem": zbere informacije, da spozna izdelek in pogoje za prodajo in podatkov o potencialnih kupcih;
  • pripravi scenarij za pogovor, koga bo klical, kakšna bo predstavitev;
  • pripravi vprašanja, ki naj razkrijejo kupčeve želje;
  • pripravi dokumentacijo za pisanje naročil, dogovorov, opomb in podatkov o kupcih;
  • pripravi dokumentacijo za administrativni zaključek prodaje in jo odda ustreznim službam, ki jim posreduje tudi opombe, pripombe, predloge in morebitne reklamacije; pripravi propagandno gradivo za pošiljko po pošti, če se tako dogovori z zainteresiranim kupcem. 

Osebnostne lastnosti:

Lastnosti dobrega prodajalca so: komunikativnost, uglajeno vedenje in prijaznost, skrben in odgovoren odnos do dela, poštenost, poslovnost, bogat besedni zaklad in splošna razgledanost. Dober prodajalec je prilagodljiv, zlahka navezuje stike, je korekten, zanesljiv in natančen. Njegove odlike so tudi discipliniranost, vztrajnost, iniciativnost, samostojnost ter hitro spoznavanje lastnosti in potreb drugih. Imeti mora prijeten glas, saj glas zrcali osebnost in počutje in lep jezik. 

Pogoji dela:

Delovno mesto ob telefonu mora biti mirno in prijazno. Klicni centri so v zaprtih prostorih, t.i. kabine so običajno prostorsko zelo omejene na najnujnejšo opremo in niso tako izolirane, da ne bi motili sodelavcev. Potrebna je prilagodljivost in strpnost. Delo je sedeče in psihično napeto, zato je delovni čas omejen na 4 do 6 ur dnevno. Delo je lahko eno ali dvoizmensko. Pri delu so možne okvare oči, sluha in hrbtenice, psihična obremenitev lahko prizadene občutljive ljudi. Pred tem se zavarujemo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in stalno vzdržujemo telesno in duhovno čilost.
 

Delovni pripomočki:

Poglavitni pripomoček je telefon, običajni ali telefon s slušalkami z mikrofonom. Posodobitev klicnih centrov pomeni računalnik, ki sam kliče telefonske številke. . Če te računalniške podpore nima, vse navedeno izpisuje ročno, zato potrebuje: pisalo, notes, računalo, ustrezne administrativne dokumente, katalog in seveda seznam naslovov potencialnih kupcev.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
  • Obvlada trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo in informacijski sistem, osnove računalništva ter osnove psihologije prodaje.
  • Izdelke ali storitve, ki jih ponujajo, morajo dobro poznati.
Moški s slušalkami in prenosnikom, sedi za mizo in si zapisuje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: