Televizijski režiser

Moški na snemalnem setu.

Kaj delavec običajno dela:

 • režira televizijske zabavne oddaje, nadaljevanke in drame v studiu in na terenu, režira tudi prenose različnih zvrsti oddaj, ki se prenašajo v živo ali s časovnim zamikom
 • pripravlja izbor strokovnega gradiva, sodeluje pri finančnem načrtu projekta in napiše snemalno knjigo
 • sodeluje pri izdelavi scene in kostumov ter vodi snemalne ekipe
 • sodeluje s strokovnjaki in programskimi delavci
 • daje napotke pri izdelavi grafike in trika ter usklajuje končno oblikovanje oddaje
 • pred začetkom snemanja sodeluje v pripravah na izvedbo projekta, obišče snemalne lokacije in določi, kje bo potekalo snemanje
 • izdela časovni načrt poteka snemanja in skrbi za upoštevanje rokov.

Osebnostne lastnosti:

Televizijskega režiserja zanimajo različne zvrsti umetnosti, slikarstvo, kompozicija in pripovedništvo. Različne dele filma ali televizijske predstave zna povezati v celoto in s tem vzbuditi čustvene odzive pri gledalcih. Ima razvite veščine govornega in pisnega izražanja. Ima smisel za delo v skupini in vodenje ekipe sodelavcev.

Pogoji dela:

Delo poteka v glavnem v neurejenem delovnem času. Razpored dela po urniku velja za celotno ekipo, ki sodeluje v projektu. Na terenu so razmere tu in tam neugodne, delo ovirajo vročina, mraz in prepih. V pisarni piše snemalno knjigo in pripravlja terminski plan snemanja v studiu in na terenu. Posebnih nevarnosti pri delu televizijskega režiserja praviloma ni.

Delovni pripomočki:

Televizijski režiser pri svojem delu uporablja snemalne knjige, scenarij filma, nadaljevanke ali oddaje in strokovno literaturo s področja, o katerem govori scenarij.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Pozna različne zvrsti umetnosti, ki jih prepleta s filmsko umetnostjo.
 • Ima smisel za kompozicijo sliko.
 • Sodeluje pri montaži posnetega materiala.
 • Ima smisel za izbiro primernih lokacij, ki ustrezajo scenariju.
Moški na snemalnem setu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: