Tiskarski tehnik

Offset tiskarski stroj

Kaj delavec običajno dela:

  • tiska na različne materiale in pri tem uporablja različne tehnike
  • skrbi, da je tiskovina tiskana po predpisanih navodilih in v okviru tehnoloških standardov kakovosti
  • ob vsakem začetku tiska najprej prouči delovno dokumentacijo, pregleda in pripravi tiskovni material, pomožne materiale, barve in tiskovne forme ter pripravi načrt dela
  • po končanem tisku pripravi stroj za naslednjo tiskovino tako, da odstrani tiskovne forme, opere barvni in vlažilni sistem ter očisti tiskovne člene
  • izdeluje barve samostojno ali po receptu ter skrbi za shranjevanje tiskovnih form
  • pomembna naloga tiskarja je stalno vzdrževanje tiskarskega stroja.

Osebnostne lastnosti:

Tiskar ima smisel za samostojno delo in vodenje sodelavcev. Je zanesljiv, vesten, odgovoren, gospodaren, samoiniciativen, natančen in redoljuben. Odlikuje ga čut za estetiko in oblikovanje.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledica razmer pri delu so ureznine, odrgnine, zmečkanine, zlomi, opekline s kemikalijami in preobčutljivostne reakcije. Obstajajo tudi nevarnosti obolenj, kot so revmatična obolenja in obolenja dihal. Pomembno je upoštevanje varnostnih navodil in uporaba zaščitnih sredstev, kot so rokavice, glušniki, delovna obleka in obutev.

Delovni pripomočki:

Temeljni pripomoček tiskarskega tehnika je tiskarski stroj ali druga tiskarska razmnoževalna naprava. Poleg tega uporablja tudi priprave za kontrolo papirja in barvil, merilne instrumente, stroje za tiskovni material in barve, rezalne stroje, tresalnik, obračalnik, mešalec in tehtnico, transportna sredstva, računalnik in sredstva za čiščenje. Najpomembnejša in najpogostejša sredstva s katerimi dela so papir, karton, kozarci, krožniki in pisala. Uporablja pa tudi pomožne pripomočke, to so barvila za odtis črke, slike ali risbe, različna topila in čistila ter sredstva za vzdrževanje strojev, kot so mazila in lepila. K dokumentaciji dela spadajo standardi, recepti, katalogi, navodila za postopke, predvsem pa tehnično-tehnološka dokumentacija.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Obvlada različne tiskarske tehnike in tehnologije procesov.
  • Zna izdelati različne tiskovine, kot so knjige, časopisi, revije, razglednice, vrečke, denar, znamke in podobno.
  • Pozna tehnološke postopke: oblikovanje, stavljenje, reprografijo, izdelavo tiskovnega sestavka, tisk in dodelavo.
  • Zna tiskati na različne materiale.
Tiskanje knjige
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: