Učitelj v glasbeni šoli

Dve osebi, prva igra na saksofon, v ozadju električno kitaro.

Kaj delavec običajno dela:

 • poučuje različne instrumente in nauk o glasbi v glasbeno plesnem programu
 • skrbi za glasbeni razvoj učencev, odkriva in razvija njihovo glasbeno ali plesno nadarjenost ter jih usmerja v sodelovanje v ansamblih, orkestrih, zborih
 • spodbuja njihovo umetniško doživljanje in izražanje ter osebnostni razvoj
 • izvaja dodatni pouk za učence, ki se pripravljajo na nastope ali tekmovanja
 • na govorilnih urah in roditeljskih sestankih skrbi za obveščanje staršev
 • piše letni učni načrt in učne priprave za vsako uro posebej
 • skrbi za strokovno izobraževanje na seminarjih in v študijskih skupinah ter skrbi za dobro telesno pripravljenost.

Osebnostne lastnosti:

Učitelj v glasbeni šoli ima smisel za vzgojo otrok, saj je njegovo delo poleg izobraževanja povezano tudi z vzgojo. Je zbran, pozoren, potrpežljiv in sposoben hitrega odzivanja. Ne sme mu manjkati odločnosti, saj delo z živahnimi otroki velikokrat zahteva vzpostavljanje reda. Občutljiv je na položaj in rabo glasbene ali plesne umetnosti v javnosti in zasebnih glasbenih okoljih.

Pogoji dela:

Zaradi nenehne interakcije z učenci in sodelavci v kolektivu lahko poučevanje sčasoma pripelje do stresnih situacij. Nesoglasja rešuje na strpen in miren način.

Delovni pripomočki:

Poleg glasbenih instrumentov učitelj pri svojem delu uporablja tudi učbenike, priročnike z vajami in skladbami iz učnega programa. Kot učitelj plesa uporablja zvočne posnetke ali sodeluje s korepetitorjem.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima visoke spretnosti vodenja in usmerjanja večje skupine otrok in mladostnikov.
 • Zna igrati na enega ali več glasbenih instrumentov.
 • Zna poučevati instrumente in nauk o glasbi.
 • Ima veščine prepoznavanja glasbene ali plesne nadarjenosti pri učencih.
Dve ženski si pregledujeta note pred pianinom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: