Učitelj za tečaje tujih jezikov

Ženska s knjigo in pisalom.

Kaj delavec običajno dela:

  • dela s tečajniki, ki želijo pridobiti novo jezikovno znanje. 
  • poznati mora metodiko dela pri učenju tujega jezika, pripomočke za poučevanje in slediti izbranemu jezikovnemu programu, ki temelji na predznanju udeležencev tečaja. 
  • ob podpori informacijske tehnologije na področju e-učenja so na voljo sodobni sistemi poučevanja, ki se v določeni meri izvajajo individualno že pred in po samem tečaju. 
  • krajše tečaje učitelj izvaja v obliki poletnih šol, počitniških ali intenzivnih tečajev.

Osebnostne lastnosti:

Pričakujejo se dobre govorne spretnosti, sposobnost poslušanja in korekcije govornih napak, ki se pojavijo pri posameznih tečajnikih. Pripravljeni so prenašati znanja, pošteni so do sebe in drugih in pripravljeni za usposabljanje doma in v tujini.

Pogoji dela:

Poučevanje večinoma poteka v popoldanskem času, praviloma gre za občasno delo. 
Posebnih nevarnosti pri poučevanju tujih jezikov ni.
 

Delovni pripomočki:

Učitelj tujega jezika na tečaju uporablja sodobne učbenike, ki imajo lahko priložen CD s slušnimi zapisi in interaktivnimi vajami. S sodobnimi učnimi pripomočki podpira pomnjenje in razvoj jezikovnih spretnosti: govora, branja, pisanja in poslušanja. S pomočjo spletne učilnice tečajniki ponekod obnavljajo znanja, ki so jih obravnavali na tečaju in dostopajo do gradiv za utrjevanje jezikovnega znanja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Učitelj za tečaje tujih jezikov ima praviloma končano univerzitetno izobrazbo na področju tujih jezikov, ki jih poučuje.
  • Znanje tujega jezika posodablja na jezikovnih usposabljanjih doma in v tujini, 
  • Ima pedagoško andragoška znanja. 
Moški, ki predava.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: