Umetniški oblikovalec stekla

Moški, ki oblikuje steklen izdelek.

Kaj delavec običajno dela:

  • specializira se lahko za steklene izdelke, arhitekturno steklo ali barvano steklo;
  • oblikovalec arhitekturnega stekla izdelek le oblikuje, ni pa vključen v njegovo izdelavo;
  • razvija svoje zamisli, odloča se o uporabi ustreznih materialov in postopkov ter upošteva predvidene stroške;
  • izdeluje uporabne, zanesljive in estetske izdelke, pri čemer mora včasih svoje zamisli prilagajati željam naročnikov;
  • uporablja različne metode, kot so pihanje, ukrivljanje, graviranje, okraševanje, pri delu pa uvaja tudi sodobno tehnologijo;
  • steklene predmete krasi z jedkanjem, peskanjem in podobnimi tehnikami;
  • proizvodnja arhitekturnega stekla vključuje oblikovanje in izdelavo večjih predmetov, kot so okna, svetila, stekleni panoji.

Osebnostne lastnosti:

Umetniški oblikovalec stekla ima smisel za estetiko in oblikovanje ter občutek za uporabnost svojega dela, kar je zlasti pomembno pri oblikovanju arhitekturnega stekla.

Pogoji dela:

Delo ne predstavlja posebnih nevarnosti. Če ustvarja v steklarski delavnici mora poskrbeti za primerno zaščito pred morebitnimi poškodbami in upoštevati dodatne postopke varstva pri delu.

Delovni pripomočki:

Umetniški oblikovalec pri svojem delu uporablja standardne in posebne oblikovalske pripomočke in orodja. Dobro pozna različne tehnike in načine oblikovanja stekla ter steklenih izdelkov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima smisel za estetiko in oblikovanje izdelkov.
  • Zna učinkovito usklajevati oblike in barve ter delati po navdihu.
  • Zna risati skice in modele ter oblikovati ali sestaviti izdelek.
Pihano steklo med oblikovanjem.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: