Upravljavec vodočistilnih naprav, vodja

Oseba v pisarni pregleduje grafe.

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi, da obratovanje čistilne naprave poteka nemoteno;
  • v njegovi pristojnosti je načrtovanje, izvajanje in vrednotenje tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih investicijskih in vzdrževalnih del na čistilni napravi;
  • skrbi za nabavo potrebnega materiala in naprav, ki so potrebna pri delu;
  • po potrebi razporeja delavce na delovne naloge ter rešuje morebitne zaplete;
  • skrbi za finance in kontrolo prejetih računov;
  • pregleduje rezultate analiz, ki jih dobi iz laboratorija in ukrepa glede na rezultate testiranj.

Osebnostne lastnosti:

Vodja čistilne naprave mora imeti smisel za koordinacijo in komunikacijo med različnimi profili zaposlenih in strokovnjakov. Od osebnostnih lastnosti je potrebna predvsem odgovornost, tako do sebe, do drugih ter predvsem do narave. Zavedati se mora odgovornosti, ki jo ima do varovanja narave, in si prizadevati za njeno čim večje udejanjanje v praksi. Za opravljanje delovnih nalog je potreben dober vid in ločevanje barv zaradi branja krivulj za posamezni parameter iz merilnikov v računalniških izrisih. 

Pogoji dela:

Vsi zaposleni, tudi vodja čistilne naprave, morajo biti telesno vzdržljivi in v neprestani kondicijski pripravljenosti. Večina dela namreč poteka na terenu. Delovne naloge je potrebno opravljati v kanalih, bazenih, v zaprtih posodah na globini, na višini, nad vodo in v okolici čistilne naprave, saj je potrebno redno vzdrževati infrastrukturo same čistilne naprave. V čistilni napravi je pogosto delo z umazanimi vzorci, plini, aerosoli in drugimi škodljivimi snovmi. Izpostavljeni so hrupu, vibracijam, elektromagnetnemu valovanju ter snovem, ki pogosto povzročajo alergije. Zaradi razmer pri delu je treba neprestano uporabljati različna zaščitna sredstva.  Zaradi dela na terenu in z različnimi orodji lahko pride tudi do odrgnin, padcev, zdrsov in ureznin.

Delovni pripomočki:

Osnovna oprema, s katero upravlja vodja čistilne naprave, je osebni računalnik. Poleg tega mora obvladati dodatno računalniško opremo in krmiljenje z računalniškimi kontrolami, ki uravnavajo procese znotraj čistilne naprave: kontrolne ročice, merilne naprave in prebiranje računalniških izrisov. Večina delovnih nalog poteka v okolici čistilne naprave oziroma na samem objektu, zato je pri delu pogosta uporaba različnih transportnih sredstev (avtomobil, kombi, traktor, viličar). 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Poznavanjem kemijskih in bioloških procesov. 
  • Zna uporabljati različne računalniške programe. 
  • Koristna so dodatna znanja iz gradbeništva in strojništva.
Analiza vode.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: