Upravljavec žerjava

delo na žerjavu

Kaj delavec običajno dela:

  • z vodenjem žerjava dviguje in premika tovor, pri čemer uporablja različna krmila in vodila ter se ravna v skladu z navodili nadzornika;
  • spremlja delovanja in stabilnost žerjava, da prevočasno zazna morbitne napake in težave;
  • skupaj s sodelavci skrbi za montažo žerjava na delovišču;
  • skrbi za vzdrževanja žerjava, kar vključuje čiščenje opreme, menjavo olj in filtrov ter izvajanje manjših mehanskih popravil;
  • včasih opravlja naloge voznika mobilnega žerjava;
  • redno se izpopolnjuje na tečajih in seminarjih, kjer pridobiva nova znanja ter sodeluje pri usposabljanju žerjavistov.

Osebnostne lastnosti:

Upravljalec žerjava je natančen, odgovoren, komunikativen in pripravljen za delo v skupini. Odlikuje ga iznajdljivost in hitra odzivnost, kar je zaradi dinamike dela in pogostih sprememb v delovnem načrtu zelo pomembno.

Pogoji dela:

Delo upravljalca žerjava poteka na višini, zato obstaja možnost padca. Dolgotrajno sedenje in ponavljajoči gibi lahko sčasoma povzročijo bolečine v mišicah, sklepih in hrbtenici. Nevarnost predstavljajo tudi električne napeljave in padec žerjava ali tovora, kar povzroči veliko materialno škodo in življenjsko ogrozi upravljalca žerjava ter delavce na delovišču.

Pri delu je zelo pomembno dosledno upoštevanje vseh varnostnih predpisov in uporaba zaščitnih pripomočkov: delovna obleka in obutev, rokavice, varnostni pas in čelada.

Delovni pripomočki:

Upravljalec žerjava dela na različnih žerjavih: stolpni, tekalni, portalni, mostni in kabelski, med katerimi so nekateri po dimenzijah in zmogljivostih pravi velikani. Žerjav upravlja s pomočjo krmilnih mehanizmov in sistemov, kot so mehanski vzvodi in pedala, krmilne palice ter sistemi na daljinsko vodenje. Pri slednjih uporablja stikala in gumbe na upravljalni mizi ali plošči. Pri delu si pomaga tudi z napravami za merjenje vetra, elektronsko opremo za nadzor teže in računalnik. Sporazumeva se preko radijske in telefonske povezave ter z zvočnimi in svetlobnimi signali. Pri delu uporablja tudi maziva za stroje, sredstva za čiščenje, jeklene vrvi, verige, kable, podstavke in utežne bloke. Za mehanična popravila uporablja različna orodja in pripomočke.

K dokumentaciji njegovega dela spadajo tehnični priročniki, servisna knjižica o žerjavu in knjižica s predpisi varstva pri delu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima opravljen tečaj za upravljanje žerjavov, kar dokazuje s potrdilom o strokovni usposobljenosti in izpitnim kartonom.
  • Če je upravljalec hkrati tudi voznik vozila na katerem je mobilni žerjav, ima tudi vozniško dovoljenje C ali E kategorije za upravljanje s tovornjaki ali tovornjaki s priklopniki.
  • Ima dobro koordinacijo oči in rok ter spretnost v prstih.
  • Zna izvesti transport oz. premikanje tovora.
delo na žerjavu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: