Šole

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Vizija šole je biti strokovna, uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu razvoju.  

Kakovost izobraževanja, znanje in  uspeh dijakov  so učiteljem na prvem mestu, zato iščejo vsako priložnost za posodobitev šolskih prostorov in opreme ter učnih vsebin. Trudijo se dobro izobraziti in pripraviti dijake za delo in nadaljevanje izobraževanja, jih oblikovati v razgledane in kritične osebe, ki so odgovorne do sebe, sočloveka in okolja. 

Šola je odlično povezana z okoljem: s podjetji, z občinami in s številnimi institucijami.

Šola izobražuje po programih:

  • Gradbeni tehnik (SSI)
  • Okoljevarstveni tehnik (SSI)
  • Izvajalec suhomontažne gradnje (SPI) 
  • Pečar-polagalec keramičnih oblog (SPI) 
  • Tesar (SPI)
  • Zidar (SPI)
  • Pomočnik pri tehnologiji gradnje (NPI)

Izobražujemo za najpomembnejši  gospodarski panogi, gradbeništvo in varovanje okolja.  

Dijaki programov gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik  uspešno nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokošolskih študijskih programih, okoli 20% pa z opravljenim petim predmetom na univerzitetnih študijskih programih. Večina dijakov, ki zaključijo  programe srednjega poklicnega izobraževanja  postanejo odlični obrtniki oziroma podjetniki. 

Ponosni smo, da je šola s svojim delovanjem in dosežki prepoznavna v širši regiji in državi, s projektnim delom tudi v Evropi

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: