Urar

Ročna ura, moški v ozadju.

Kaj delavec običajno dela:

  • urar ure popravlja in vzdržuje, ugotavlja napake in zamenjuje poškodovane ali izrabljene dele; 
  • izdeluje posamezne sestavne dele, sestavlja urne mehanizme in jih vgrajuje v ohišja;
  • opravlja meritve, testiranja in regulacijo mehanskih in elektronskih ur;
  • obnavlja stare ure, ure gravira, jih servisira in zagotavlja rezervne dele ter prodaja in svetuje kupcem.
     

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je urar natančen, samoiniciativen, ustvarjalen, inovativen in vztrajen. Za opravljanje poklica je pomembna sposobnost hitrega presojanja, zmožnost ustvarjalnega razmišljanja, zbranost in komunikativnost.  Potreben je oster vid, smisel za tehniko, dobra prostorska predstavljivost ter dobro razvite spretnosti prstov in rok. 

Pogoji dela:

Delo urarja poteka večinoma v sedečem položaju. Delovni prostor mora biti dobro osvetljen in zračen. Pri delu urarja ob upoštevanju varnosti pri delu ni posebnih nevarnosti za poškodbe. Zaradi specifičnosti urarskega poklica so najbolj obremenjene oči in prsti rok.

Delovni pripomočki:

Urar uporablja zelo drobno in precizno orodje: pincete, urarske vijačnike, lupe in druga specialna urarska orodja, saj dela z najmanjšimi sestavnimi deli. Stroji za obdelavo, preoblikovanje in spajanje materialov so miniaturne izvedbe in prilagojeni urarskemu poklicu. Ugotavljanje napak, meritve in regulacijo mehanskih, električnih in elektronskih ur izvaja z preciznimi instrumenti in specialnimi elektronskimi napravami. Uporablja tudi servisno in tehnično dokumentacijo izdelovalcev ur in računalniško opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Izobraževanje za poklic sodi v okvir programa srednjega poklicnega izobraževanja;
  • pozna urarsko tehnično in tehnološko dokumentacijo, obvlada in razume splošne principe v strojništvu; 
  • pozna materiale, ki se najpogosteje uporabljajo v urarstvu, tehnologijo izdelave mehanskih in elektronskih ur; 
  • pozna principe delovanja vseh ur;
Urarsko orodje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: