Finomehanik

Zna brati načrte

Kaj delavec običajno dela:

  • ročno ali strojno izdeluje precizne stroje ali instrumente na podlagi skice ali računalniškega izpisa, ki ga konstruirajo inženirji;
  • vzdržuje in popravlja finomehanske naprave (npr. optične in fotomehanične naprave, instrumente, aparate za fizikalne in kemične poskuse, medicinske instrumente, merilne naprave, precizne tehtnice, različne naprave za merjenje ...).

Osebnostne lastnosti:

Poklic finomehanika zahteva ostro in točno razlikovanje podrobnosti, veliko preciznost in spretnost ter smisel za drobno mehansko delo. Finomehanik ima izkazan interes za finomehaniko, izdelovanje preciznih strojev ali instrumentov ter popravilo teh strojev in naprav. Finomehanik je odgovoren, delo opravi kakovostno, sposoben je presoje v novonastalih situacijah. Zna komunicirati s strankami.

Pogoji dela:

Delo finomehanika ni fizično zahtevno, vendar mora zaradi natančnosti dela imeti normalen vid, normalen sluh in spretne roke. Delo poteka v rahlo upognjeni drži, zato se lahko pojavijo okvare hrbtenice. Delo je le izjemoma povezano z ropotom ali umazanijo, zato se zaščitna sredstva uporabljajo takrat, ko to zahtevajo delovne razmere. Delavec pozna pomen zdravstvenega varstva in obvlada telesne aktivnosti, ki so pomembne za dobro opravljanje natančnega dela.

Delovni pripomočki:

Finomehanik pri svojem delu uporablja jeklo, barvaste kovine in zlitine, umetne mase, les, steklo in gumo. Delo finomehanika ne more potekati brez izjemno natančnih računalniških merilnih naprav. Dokumenti, ki spremljajo njegovo delo, so tehnične risbe, delovni nalogi, garancijski listi, atesti in podobno.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobrazbo.
  • Ima strokovno znanje, da lahko delo opravlja samostojno.
  • Je ustvarjalen, ima zmožnost koncentracije.
  • Je odgovoren, natančen in urejen. Delo opravlja dosledno po predpisih.
  • Je iznajdljiv, samoiniciativen in sposoben samostojnih odločitev.
Popravlja precizno orodje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: