Voznik avtobusa

vožnja avtobusa

Kaj delavec običajno dela:

  • vozi avtobus v primestnem, mestnem in mednarodnem prometu;
  • odgovoren je za pobiranje voznine, pomaga pri shranjevanju prtljage potnikov pri vstopu in izstopu, pomaga tudi starejšim in invalidnim potnikom;
  • v primeru težav in zapletov, ki se pojavijo na cesti ali avtobusu, sproti poroča sodelavcem v komunikacijskemu centru;
  • vozi na izlete in počitnice doma ali v tujino;
  • na podeželju sodeluje s šolami in opravlja prevoz otrok v šolo in domov.

Osebnostne lastnosti:

Voznik avtobusa je potrpežljiv, odgovoren, zanesljiv, vljuden in sposoben hitrega odzivanja v različnih situacijah. Ima smisel za organizacijo delovnega časa in je samostojen pri delu.
Poklic je zanimiv zlasti za tiste posameznike, ki radi potujejo in jih pri tem ne moti izmensko delo ali daljša odsotnost od doma.

Pogoji dela:

Nevarnost predstavlja predvsem nepredvidljivo dogajanje v cestnem prometu. Včasih pride tudi do nevšečnosti zaradi razposajenih in nemirnih potnikov.
Delo zahteva zdravega voznika, saj se v primeru neprespane noči ali izbruha bolezni pojavijo tveganja za varno vožnjo. Hujša okvara avtobusa zahteva hitro organizacijo nadomestnega prevoza.

Delovni pripomočki:

Voznik pred in po končani vožnji pregleda vozilo in vso pripadajočo opremo.
Po daljših potovanjih napiše poročilo o morebitnih posebnostih in nesrečah na poti, voznem redu, prodanih vozovnicah ter izroči denar blagajniku v podjetju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Opravljen vozniški izpit C in D kategorije.
  • Zna spretno usmerjati vozilo v gostem prometu in različnih vremenskih razmerah.
  • Zna hitro računati in izstavljati račune preko terminala.
  • Dobro pozna vozilo, njegove posebnosti in ceste, po katerih vozi.
Moški, ki vozi avtobus.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: