Voznik tovornjaka

Oseba za volanom tovornjaka.

Kaj delavec običajno dela:

  • uporablja tovorno vozilo kot osnovno delovno sredstvo, s katerim izvaja prevozna dela;
  • skrbi za prevzem vozila, ki je tehnično pregledano in ima ustrezen potni nalog ter tahograf;
  • pred prevzemom natančno pregleda vozilo, nato izvrši zahtevana opravila, pri čemer sodeluje z delovodjem in sodelavci;
  • dela lahko kot voznik v gradbeništvu, špediciji za prevoze v tujino ali v dostavni službi podjetja.

Osebnostne lastnosti:

Voznik tovornjaka zna oceniti svoje sposobnosti in na podlagi tega tudi sprejeti odgovornost za vožnjo. 
V logičnih korakih opredeli posamezne naloge in jih sistematično izvrši v predpisanih časovnih rokih. 
Sposoben je sodelovati z drugimi vozniki in uporabniki transportnih storitev. 

Pogoji dela:

Voznik je izpostavljen prometnim nesrečam, dodatno nevarnost pa predstavlja tudi opravljanje del izven vozila. Kljub temu, da so vozniki poučeni o gibanju in zaščiti na cestišču, lahko kljub temu pride do poškodb zaradi nepravilnega ravnanja drugih udeležencev v prometu.

Delovni pripomočki:

Voznik tovornjaka uporablja tahograf. Tahografske kartice omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje zbranih podatkov. Uporablja se lahko kot dokazni material v primeru nesreče ali policijske kontrole.
K dokumentaciji njegovega dela spadajo prevozni listi, na katerih je zabeležena lokacija dela, število prevoženih kilometrov ter opravljenih ur prevoza.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Opravljen vozniški izpit C in E kategorije za vožnjo vozil različnih velikosti, predvsem vozil s priključki.
  • Zna opraviti praktične ter vzdrževalne posege na vozilu.
  • Ima smisel za komunikacijo z drugimi vozniki in ostalimi sodelavci v prometu.
Pogled na tovornjake iz vozila.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: