Vzdrževalec računalniške strojne opreme

Preplet žic v računalniku

Kaj delavec običajno dela:

 • vzdržuje in nadzira računalniško strojno opremo; 
 • sestavlja osebne računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca;
 • preverja delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake v računalniku;
 • namešča računalnike in tiskalnike v omrežje ter jih po potrebi zamenja;
 • namešča standardno strojno in sistemsko programsko opremo po navodilih operacijskih sistemov;
 • pripravlja papir za tiskanje, menja kartuše, ventilatorje in druge računalniške komponente;
 • skrbi za čiščenje notranjosti računalnika, tipkovnice in miške ter ustvarja primerne okoljske pogoje za delovanje računalnikov (temperatura in vlažnost);
 • odpravlja manjše napake nračunalniške strojne opreme in organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih;
 • v centru za pomoč uporabnikom sprejema klice in evidentira težave z računalniško opremo. 
   

Osebnostne lastnosti:

Vzdrževalec računalniške strojne opreme je ročno spreten in zmožen logičnega razmišljanja.
Je komunikativen, vesten, odgovoren in potrpežljiv. Redno stremi k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju, saj se področje računalništva zelo hitro spreminja. 

Pogoji dela:

Zaradi nepravilne drže pri dolgotrajnem sedenju se lahko pojavijo težave s hrbtenico. Večjih nevarnosti pa sicer ni. 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki vzdrževalca so računalnik in računalniške komponente ter sistemska programska oprema. Pomaga si tudi z merilnimi instrumenti in ročnim orodjem, kot so izvijači, žice, vijaki. Za vzdrževalce zaposlene v centru za pomoč uporabnikom je pomemben delovni pripomoček telefon. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna sestavljati računalnike, kar je povezano s poznavanjem računaniških komponent in njihovih funkcij.
 • Pozna lastnosti perifernih naprav, operacijske sisteme, računalniške mreže in njihovo delovanje.
 • Zna načrtovati, pripraviti in zagotavljati potek dela v skladu z delovnim nalogom in navodili. 
 • Zna spremljati delovanje računalniškega sistema, beležiti sistemska in uporabniška sporočila ter organizirati servisiranje.
Priključki za računalnik
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: