Šole

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

SERŠ je šola, ki izobražuje za prihodnost, ker pokriva dve zanimivi in perspektivni področji, elektrotehniko in računalništvo. Nahaja se v centru mesta in ima lastno telovadnico, fitnes, knjižnico s čitalnico in prosto dostopnimi računalniki, foto in glasbeni studio. Pouk poteka v dopoldanskem času. Dijaki lahko sodelujejo v 25-ih krožkih, se udeležujejo različnih tekmovanjih (od splošnoizobraževalnih do strokovnih) in sodelujejo v mednarodnih projektih Erasmus+. Zato naš slogan »Uspeh ni naključen« res ni naključje. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • tehniška gimnazija (4 leta) 
  • elektrotehnik (4 leta) 
  • tehnik računalništva (4 leta) 
  • elektrikar (3 leta) 
  • računalnikar (3 leta) 
  • tehnik računalništva PTI (2 leti) 
  • elektrotehnik PTI (2 leti

Dijaki SERŠ-a pri pouku in krožkih uporabljajo najsodobnejšo opremo (npr. robotska roka, rezkalnik za izdelavo tiskanih vezij, različna programska orodja, …).  Predmetnik v strokovnih in poklicnih programih dopolnjujemo z zanimivimi vsebinami, kot so multimedija, podjetništvo, inteligentne inštalacije, mobilne aplikacije, obnovljivi viri energije in robotika. Praktični pouk v šoli se odvija v učilnicah s sodobno opremo (električne inštalacije, regulacije, avtomatika, robotika, elektronika …)

Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«