Vzdrževalec v proizvodnji

Kaj delavec običajno dela:

  • delovna področja vzdrževalca so proizvodna, servisna in strojna podjetja, različne vrste delavnic in proizvodnje linije;
  • srbi za nemoteno delovanje klasičnih in elektronsko vodenih strojev, orodij in krmilnih mehanizmov;
  • stroje redno servisira, da zagotavlja njihovo pravilno delovanje: zamenja iztrošene dele in olje. Pri tem uporablja seznam, kjer so našteti deli, ki jih je treba pregledati ali zamenjati;
  • ko pride do okvare stroja, poskuša ugotoviti vzrok. Pri tem si pomaga s tehničnim načrtom stroja ali naprave; 
  • po potrebi stroj razstavi in zamenja ali popravi izrabljene dele.
     

Osebnostne lastnosti:

Vzdrževalec je natančen, vztrajen in komunikativen, saj mora občasno sodelovati tudi z osebjem drugih oddelkov. Ker delo zahteva veliko pripogibanja in dvigovanja lažjih in težjih predmetov, mora biti fizično vzdržljiv. Imeti mora tudi dober vid.

Pogoji dela:

Vzdrževalec v proizvodnji pogosto dela v izmenah. Dobro mora pozna pravila o varnosti pri delu, saj dela tudi z nevarnimi stroji in snovmi, kot so plini, kemikalije in oprema z visoko napetostjo. Za varnost uporablja zaščitno obleko, varnostna očala in zaščitne čevlje.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja orodja, kot so ključi za vijake, izvijači in klešče in opravlja dela, kot so spajkanje, lotanje in varjenje. Poleg mehanskih, električnih ter hidravličnih strojev in naprav servisira in vzdržuje tudi elektronska orodja in strojne elemente.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • ima zaključeno izobrazbo na srednji poklicni šoli kovinarske smeri;
  • pozna delovanje različnih mehanskih, električnih, pnevmatičnih in hidravličnih strojev in orodji. 
  • zna uporabljati različne stroje in naprave;
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«