Vzdrževalec v proizvodnji

Vzdrževalec odkriva napako na stroju.

Kaj delavec običajno dela:

  • delovna področja vzdrževalca so proizvodna, servisna in strojna podjetja, različne vrste delavnic in proizvodnje linije;
  • srbi za nemoteno delovanje klasičnih in elektronsko vodenih strojev, orodij in krmilnih mehanizmov;
  • stroje redno servisira, da zagotavlja njihovo pravilno delovanje: zamenja iztrošene dele in olje. Pri tem uporablja seznam, kjer so našteti deli, ki jih je treba pregledati ali zamenjati;
  • ko pride do okvare stroja, poskuša ugotoviti vzrok. Pri tem si pomaga s tehničnim načrtom stroja ali naprave; 
  • po potrebi stroj razstavi in zamenja ali popravi izrabljene dele.
     

Osebnostne lastnosti:

Vzdrževalec je natančen, vztrajen in komunikativen, saj mora občasno sodelovati tudi z osebjem drugih oddelkov. Ker delo zahteva veliko pripogibanja in dvigovanja lažjih in težjih predmetov, mora biti fizično vzdržljiv. Imeti mora tudi dober vid.

Pogoji dela:

Vzdrževalec v proizvodnji pogosto dela v izmenah. Dobro mora pozna pravila o varnosti pri delu, saj dela tudi z nevarnimi stroji in snovmi, kot so plini, kemikalije in oprema z visoko napetostjo. Za varnost uporablja zaščitno obleko, varnostna očala in zaščitne čevlje.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja orodja, kot so ključi za vijake, izvijači in klešče in opravlja dela, kot so spajkanje, lotanje in varjenje. Poleg mehanskih, električnih ter hidravličnih strojev in naprav servisira in vzdržuje tudi elektronska orodja in strojne elemente.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima zaključeno izobrazbo na srednji poklicni šoli kovinarske smeri;
  • pozna delovanje različnih mehanskih, električnih, pnevmatičnih in hidravličnih strojev in orodji. 
  • zna uporabljati različne stroje in naprave;
Uporablja različne klešče.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: