Šole

Naslov: Cesta na kmetijsko šolo 9

3230 Šentjur

Telefon: 03 746 29 00

E-pošta: tajnistvo@sc-s.si

Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola

Kmetijska šola v Šentjurju je med najstarejšimi v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1909 kot prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom v habsburški monarhiji. Leta 1930 je bila ustanovljena gospodinjska šola, njen ustanovitelj pa je bil takratni župan in glasbenik Gustav Ipavec. Do septembra leta 1997 se je šola imenovala Srednja vrtnarska, kmetijska in gospodinjska šola Celje, s septembrom 1997 smo postali samostojna šola, naš naziv pa je bil: Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur. Danes se imenujemo Šolski center Šentjur.

Dijaki se na šoli izobražujejo za naslednje poklice:

  • Kmetijsko podjetniški tehnik (4 leta)
  • Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)
  • Živilsko prehranski tehnik (4 leta)
  • Živilsko prehranski tehnik (PTI)
  • Veterinarski tehnik (4 leta)
  • Slaščičar (3 leta)
  • Pek (3 leta)
  • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (3 leta)
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (2 leti)
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: