Šole

Naslov: Gimnazijska cesta 10

1420 Trbovlje

Telefon: 03 562 55 00

E-pošta: tajnistvo@gess.si

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Ponosni smo na bogato tradicijo, visoko cenimo znanje in imamo jasno vizijo. Vzgajamo skladno z Etičnim kodeksom GESŠ Trbovlje ter izvajamo kvaliteten in sodoben pouk. Šolo želimo integrirati v lokalno okolje in v širši evropski prostor. 

Naše temeljne vrednote so:  

  • znanje: z aktivnimi metodami dela dosegamo kvalitetno in funkcionalno znanje,  
  • doslednost: dosledno in vztrajno uresničujemo dogovorjena pravila za učitelje in dijake,  
  • strpnost: razvijamo dobre medsebojne odnose med vsemi udeleženci (tudi skozi obšolske aktivnosti), 
  • delavnost, samostojnost in lasten zgled: učitelji z lastnim zgledom sooblikujemo delovne in  samostojne mlade ljudi. 

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja:

  • splošna gimnazija, 
  • splošna gimnazija - športni oddelek, 
  • ekonomski tehnik 

Majhnost šole je naša prednost, saj se posameznik ne izgubi v množici: hitro ukrepamo in pomagamo ob težavah ter ponudimo dodatne izzive dijakom, ki zmorejo več. To so različna tekmovanja in dodatne dejavnosti: debatni klub, pevski zbor, računalniški, kemijski, matematični, novinarski krožek, program MEPI, mednarodne izmenjave, učenje 3. tujega jezika za gimnazijce, ekskurzije, športne in dobrodelne dejavnosti, opravljanje delovne prakse v tujini za ekonomske tehnike … Tako vsem dijakom omogočimo optimalen napredek.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: