Šole

Naslov: Ulica dr. Jožeta Pučnika 21

2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 02 843 20 70

E-pošta: info@sssb.si

Srednja šola Slovenska Bistrica

»Z znanjem, ustvarjalnostjo in s sodelovanjem odpiramo vrata v svet.« Dijake, starše in zaposlene nas povezujejo prizadevanja za kakovostno posredovanje znanja, odprto sodelovanje, negovanje ustvarjalnosti in spodbujanje raznovrstnih povezovanj doma in v tujini. Če vas zanimajo naši programi, smo gotovo dobra izbira. Upamo, da boste s klikom na naša vrata dobili dovolj realen vtis o našem zavzetem in uspešnem delu, ki nas uvršča med najboljše slovenske srednje šole. Naša prizadevanja so lahko vaša priložnost. Na šoli s posluhom boste na dobri poti do svojih ciljev. 

Šola izobražuje po naslednjih izobraževalnih programih:

  • gimnazija 
  • metalurški tehnik 
  • ekonomski tehnik 
  • trgovec

Smo dobri in smo blizu. Naši dijaki občutijo celostno podporo posamezniku; se na šoli dobro počutijo; skoraj vsi vpisani uspešno zaključijo šolanje; so na maturi ali zaključnih izpitih uspešni praviloma nad povprečjem; se kot nadarjeni vključujejo v raziskovalno delo zunanjih znanstvenih institucij; so prepoznavni po mnogih, tudi najvišjih dosežkih na državnih tekmovanjih na več kot dvajsetih področjih; nekateri dijaki nas uspešno zastopajo tudi na mednarodnih tekmovanjih; se povezujejo s šolami po evropskih državah, se vključujejo v ekskurzije po Sloveniji in tujini … 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: