Šole

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Zavod Antona Martina Slomška Maribor

Smo razmeroma mlada gimnazija, ki poleg dobrega znanja na vseh področjih mladim pomagamo razvijati tudi njihove talente in odpiramo pomembna vprašanja za lastno življenje in odgovorno življenje v skupnosti. Če razmišljaš z lastno glavo, plavaš proti družbenemu toku in iščeš še neuhojene poti, si vabljen-a na Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška v Mariboru!

Šola izvaja izobraževalni program splošna gimnazija. 

Kaj ponuja Slomškova gimnazija?

  • javno-veljavni gimnazijski program,
  • dobro znanje in razvijanja različnih talentov,
  • ekskurzije, športne tabore, mednarodne izmenjave,
  • trud za spoštljive odnose med dijaki in učitelji,
  • predmet vera in kultura, s katerim razbijamo stereotipe in odpiramo obzorja,
  • medgeneracijsko izkušnjo,
  • duhovne vikende in gradnjo razredne skupnosti,
  • odpiranje vprašanj o odnosih, sprejemanju različnosti, oblikovanju pravičnejše družbe, trajnostnem razvoju, iskanju smisla.
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: