Šole

Srednja frizerska šola Ljubljana

Vizija naše šole je ustvarjanje kadra, ki je sposoben strokovno konkurirati na današnjem zahtevnem trgu dela.  

Šoli je tudi v interesu spodbujati dijake na področju vodenja financ, poslovnega bontona in primerne komunikacije, s čimer bodo opremljeni, ko pridejo do točke iskanja zaposlitve. 

Naša šola hodi v koraku s časom na način, da najprej dijaki osvojijo in utrdijo osnove frizerstva, kajti le-te jim bodo omogočile razvoj njihove profesionalnosti in edinstvenosti v obliki vrhunskosti na področju modne oz. stilske industrije.  Izobražujemo bodoče frizerje s kompetencami vizažista in manikerja.

Šola izobražuje po programu Frizer, ki ga izvaja tudi za odrasle. 

Srednja frizerska šola Ljubljana je s šolskim letom 2022/23 začela izvajati PTI (3+2) program Frizerski tehnik, ki pomeni nadgradnjo obstoječega 3-letnega programa SPI Frizer. Dijaki ta dvoletni program zaključijo s poklicno maturo, ki jim omogoča prehod na višješolske in visokošolske programe.

Frizerska šola omogoča dijakom, da oblikujejo samega sebe s tem, ko so jim na voljo vrhunski učitelji praktičnega pouka. Z Erasmus + mobilnostmi pa je dijakom zagotovljena izmenjava izkušenj s tujino, s tem pa večja konkurenčnost na trgu dela. Po uspešnem zaključku šolanja so dijaki opremljeni z znanjem in veščinami, s katerimi jim bo omogočena neprecenljiva možnost in sicer, da si zagotovijo službo in sami s svojimi rokami oblikujejo svojo prihodnost. Dijak/dijakinja lahko s poklicem frizer postane sam/-a svoj gospodar/-ica dejavnosti, potreba po kateri bo vedno obstajala.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: