Arhitekt

načrtovanje zgradbe

Kaj delavec običajno dela:

  • izdela načrte preureditve objekta, pri čemer upošteva namembnost stavbe, materiale, ki se bodo uporabili, videz, funkcionalnost in stroške
  • z naročnikom se pogovori o željah in predlogih, nato glede na vrsto objekta, predlagane posege, pravne okvirje in stroške svetuje in predlaga rešitve
  • dela načrte za nove stavbe ali prostore in spreminja podobo starih, kar vključuje njihovo morebitno povečavo, spremembo namembnosti ali posodobitev
  • prihaja na gradbišče, kjer spremlja potek del, nadzira kakovost del in rešuje probleme, ki se pojavijo
  • ukvarja se tudi z vsemi vrstami oblikovanja, od grafičnega do industrijskega, ter urbanizma in notranje opreme.

Osebnostne lastnosti:

Ima risarske sposobnosti za ročno in računalniško izdelavo načrtov in odlično prostorsko predsavljivost. Je vzdržljiv in vztrajen, saj so pri izvedbah projektov obdobja, ko je treba delati preko delovnega časa, včasih tudi pozno v noč. Zaradi številnih sestankov in stikov s strankami ter drugimi, ki sodelujejo pri projektih, mora dobro obvladati veščine komuniciranja. Biti mora kreativen, da predstavi naročniku nove, izvirne ideje.

Pogoji dela:

Delovne razmere v biroju ne ogrožajo zdravja arhitekta. Zaradi dolgotrajnega in pozornega gledanja v zaslon oziroma oblikovanja je bolj obremenjen vid, delo je večinoma sedeče. Arhitekt preživi večino delovnega časa v pisarni. Arhitektovo delo poteka tudi na terenu, kjer obiskujejo stranke, gradbenike in gradbišča. Med obiskom gradbišča, ko hodi, se vzpenja, spušča in vozi z dvigali, uporablja zaščitno čelado in jopič. Zaradi dela je lahko tudi dalj časa odsoten od doma.

Delovni pripomočki:

Arhitektovo osnovno delovno orodje je računalnik z risarskimi programi in risalniki, ki so postali nepogrešljiv pripomoček pri delu, prav tako risalni pribor, tiskalniki, vzorci materialov, barvne karte, ipd.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima ustrezno univerzitetno izobrazbo in strokovni izpit.
  • Kot pooblaščeni inženir je včlanjen v Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov Inženirske zbornice Slovenije.
  • Za razumevanje lastnosti in uporabe gradbenih materialov je pomembno znanje naravoslovja, pri reševanju finančnih osnov pa tudi znanje matematike. Kot oblikovalec socialnega okolja upošteva tudi socialne in okoljske dejavnike.
  • Za vodenje različnih projektov mora imeti dobre menedžerske sposobnosti.
arhitekt nadzoruje gradbišče
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: