Cevar

Kaj delavec običajno dela:

  • polaga načrtovane cevovode
  • pripravlja, obdeluje, meri, zarisuje, reže, brusi in vrta različne cevne elemente in dele
  • v skladu s tehnično dokumentacijo spaja cevne elemente in jih z varjenjem sestavlja.

Osebnostne lastnosti:

Imeti mora dobre psiho-fizične sposobnosti in smisel za delo v skupini. Zaželena je natančnost, dobra prostorska predstavljivost in orientacija na različnih lokacijah.

Pogoji dela:

Cevar svoje delo pogosto opravlja na terenu v zaprtih ali odprtih prostorih. Dela stoje, pogosto menja položaj telesa, se obrača, pripogiba, občasno dela tudi na dvignjenih mestih. Dela samostojno ali v skupini. Nevarnostim, ki jih lahko sprožijo delovni postopki varjenja, rezanja, brušenja in vrtanja, se lahko izogne z doslednim upoštevanjem navodil varstva pri delu. 

Delovni pripomočki:

Delo poteka na osnovi načrta, ki ga cevar preuči in v skladu z njim izbere vrstni red delovnih postopkov. Uporablja različne vrste cevi in cevnih priključkov, orodje, stroje in priprave za merjenje, zarisovanje, rezanje, brušenje, vrtanje in varjenje.
Pri delu uporablja zaščitno opremo: delovno oblačila, rokavice, zaščitne čevlje, zaščito za oči in po potrebi čelado.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Zna uporabljati načrte.
  • Pozna izometrije cevnih vodov, zna rokovati z orodji, stroji in napravami.
  • Pozna postopke izračuna osnovnih elementov cevovoda, obdelave, sestave in montaže cevnih vodov ter varstva pri delu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«