Varilec

Varilec pri varjenju cevi

Kaj delavec običajno dela:

  • usposobljen je za različne načine in tehnologije spajanja kovin in nekovin;
  • poskrbi za pripravo varilnega mesta, ves potrebni material ter zaščito in varnost pri delu;
  • pripravlja varilne žlebe, obdeluje, brusi, čisti in razmaščuje varjena mesta;
  • skrbi za kakovost opravljenega dela.

Osebnostne lastnosti:

Varilec je natančen, skrben, vztrajen. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov in redno stremi h kakovostno opravljenemu delu. Njegovo znanje se preverja vsako drugo leto z atestiranjem.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so lahko opekline, okvare vida, zastrupitve, zadušitve in poškodbe zaradi eksplozij. Potrebna je uporaba zaščitnih sredstev, kot so predpasniki, rokavice, kapa, zatemnjena očala in upoštevanje posebnih ukrepov v primeru dela s plinskimi napravami. Na terenu izvaja tudi dela, ki potekajo na višini.

Delovni pripomočki:

Plamenski varilec pri delu uporablja plinske jeklenke, gorilnik in cevni paket, pa tudi različna transportna sredstva, dvigalo, drobno orodje, delovno mizo in pritrdilna sredstva.

K dokumentaciji njegovega dela sodijo delovni nalogi, normirni in operativni listi, tehnološki postopki in načrti za izvedbo del. Osnovni, dodajni in pomožni material priskrbi varilcu delovodja ali pa ga nabavi sam.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna izvesti varjenje v skladu s predpisanimi standardi.
  • Ima pridobljen atest o sposobnosti opravljanja zahtevnih varilskih del.
  • Pozna različne delovne postopke in tehnike varjenja ter značilnosti materialov, s katerimi dela.
  • Zna variti tudi večje jeklene konstrukcije in cevovode ter različne instalacije.
Varilec pri varjenju jeklene konstrukcije v zaščitni opremi
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: