Sociolog

Kaj delavec običajno dela:

 • lahko opravlja več poklicnih dejavnosti, ki temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega mišljenja in poznavanju zakonitosti delovanja družbe;
 • opravlja analitično, vodstveno, raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo; 
 • na kadrovskem področju načrtuje zaposlovanje, analizira delo, vodi izbirne postopke in sodeluje pri uvajanju novih delavcev;
 • analizira posledice kadrovskih odločitev, stališča in zadovoljstvo delavcev ter stavke in druga nesoglasja;
 • industrijski sociolog proučuje procese dela in predlaga nove ukrepe;
 • na področju prostorskega načrtovanja pripravlja kritične analize posegov v okolje.
   

Osebnostne lastnosti:

Sociolog obvladuje veščine natančnega in razumljivega pisnega in ustnega izražanja. Redno spremlja aktualno družbeno dogajanje in nadgrajuje svoje znanje na področju družboslovja. Je ustvarjalen in odprtega duha.  

Pogoji dela:

Zaradi dolgotrajnega sedenja in dela za računalnikom se lahko pojavijo okvare vida in hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Sociolog pri svojem delu uporablja strokovno literaturo ter statistična in raziskovalna poročila. Dobro obvlada metodološke pripomočke družboslovnega raziskovanja in uporabo računalniških programov. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima končano univerzitetno stopnjo družboslovne izobrazbe.
 • Zna pripravljati kritične analize in predloge novih ukrepov.
 • Ima potrebna metodološka znanja in veščine. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«