Epidemiolog

Kaj delavec običajno dela:

  • Pridobiva in analiza podatke na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni, jih spremlja in proučuje, informacije interpretira ter posreduje podatke ustreznim službam. S svojimi izsledki prispeva k odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni ter določa optimalne ukrepe in programe za njihovo preprečevanje.
  • Ocenjuje tveganje za zdravje prebivalstva, načrtuje in razvija statistične modele za testiranje hipotez in napovedovanja možnosti širjenja bolezni, oblikuje preventivne programe, sodeluje pri raziskavah  ima ključno mesto v proučevanju javnega zdravja in medsebojnih povezav dejavnikov okolja in zdravja.
  • Proučuje dejavnike, ki vplivajo na zdravje populacije in so izhodišče za intervencije, ki so v interesu javnega zdravja in preventivne medicine.
  • Povezuje se z drugimi strokami v medicini.

Osebnostne lastnosti:

Analitično mišljenje, osebna integriteta, natančnost, iniciativnost, sodelovanje, odgovornost, vztrajnost, obvladovanje stresa, prilagodljivost in fleksibilnost, samostojnost in neodvisnost. Raziskovalni in socialni interes pa sta podlaga za uspešno delo epidemiologa.

Pogoji dela:

Epidemiolog opravlja svoje delo v pisarni, na terenu in v ambulanti ob tesnem sodelovanju s strokovnjaki na področju laboratorijske diagnostike, statistike, veterinarstva in farmacije. Epidemiolog mora imeti dobro psihofizično zmogljivost. Posebej v obdobju, ko se pojavi nova nalezljiva bolezen, je skupaj z drugimi medicinskimi strokovnjaki v prvih vrstah raziskovalcev, ki poskušajo preprečiti širjenje nalezljive bolezni. Tedaj je izpostavljen večji možnosti okužbe, zato mora dosledno uporabljati vse oblike zaščite in varen način dela.

Delovni pripomočki:

Uporablja računalniško in drugo opremo, ki omogoča zbiranje podatkov, analitično in razvojno - raziskovalno delo, različne baze podatkov, vprašalnike in mape.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Zaključen študij medicine ali dentalne medicine in opravljena specializacija iz javnega zdravja v okviru Zdravniške zbornice.
  • Uporablja znanje medicine in dentalne medicine, matematike, statistike, biologije, mikrobiologije, računalništva, sociologije, antropologije in psihologije, pa tudi znanja s področja administracije in menedžmenta, komunikacije in medijev.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«