Epidemiolog

Prispeva k odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni.

Kaj delavec običajno dela:

  • Pridobiva in analiza podatke na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni, jih spremlja in proučuje, informacije interpretira ter posreduje podatke ustreznim službam. S svojimi izsledki prispeva k odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni ter določa optimalne ukrepe in programe za njihovo preprečevanje.
  • Ocenjuje tveganje za zdravje prebivalstva, načrtuje in razvija statistične modele za testiranje hipotez in napovedovanja možnosti širjenja bolezni, oblikuje preventivne programe, sodeluje pri raziskavah  ima ključno mesto v proučevanju javnega zdravja in medsebojnih povezav dejavnikov okolja in zdravja.
  • Proučuje dejavnike, ki vplivajo na zdravje populacije in so izhodišče za intervencije, ki so v interesu javnega zdravja in preventivne medicine.
  • Povezuje se z drugimi strokami v medicini.

Osebnostne lastnosti:

Analitično mišljenje, osebna integriteta, natančnost, iniciativnost, sodelovanje, odgovornost, vztrajnost, obvladovanje stresa, prilagodljivost in fleksibilnost, samostojnost in neodvisnost. Raziskovalni in socialni interes pa sta podlaga za uspešno delo epidemiologa.

Pogoji dela:

Epidemiolog opravlja svoje delo v pisarni, na terenu in v ambulanti ob tesnem sodelovanju s strokovnjaki na področju laboratorijske diagnostike, statistike, veterinarstva in farmacije. Epidemiolog mora imeti dobro psihofizično zmogljivost. Posebej v obdobju, ko se pojavi nova nalezljiva bolezen, je skupaj z drugimi medicinskimi strokovnjaki v prvih vrstah raziskovalcev, ki poskušajo preprečiti širjenje nalezljive bolezni. Tedaj je izpostavljen večji možnosti okužbe, zato mora dosledno uporabljati vse oblike zaščite in varen način dela.

Delovni pripomočki:

Uporablja računalniško in drugo opremo, ki omogoča zbiranje podatkov, analitično in razvojno - raziskovalno delo, različne baze podatkov, vprašalnike in mape.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zaključen študij medicine ali dentalne medicine in opravljena specializacija iz javnega zdravja v okviru Zdravniške zbornice.
  • Uporablja znanje medicine in dentalne medicine, matematike, statistike, biologije, mikrobiologije, računalništva, sociologije, antropologije in psihologije, pa tudi znanja s področja administracije in menedžmenta, komunikacije in medijev.
Ocenjuje tveganje za zdravje prebivalstva.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: