Mikrobiolog

Proučuje raznolike življenjske oblike.

Kaj delavec običajno dela:


 • proučuje raznolike življenjske oblike, kot so alge, virusi, bakterije in glivice, ki so vidne edino z mikroskopom. Rezultate raziskav lahko uporabi v proizvodnji hrane, pri zaščiti okolja, v medicini, farmaciji in drugod;
 • razvija zdravila, cepiva in druge oblike zdravljenja, pomembno vlogo ima tudi v molekularni biologiji in v genetskem inženiringu;
 • v farmacevtski in biotehniški industriji sodeluje v raziskavah, v proizvodnji in testiranju kakovosti izdelkov, kot so razkužila, kozmetika, vitamini, antibiotiki in cepiva;
 • v bolnišničnih laboratorijih raziskuje mikroorganizme, ki povzročajo bolezni. Ko ugotovi povzročitelja bolezni, se zdravnik lahko odloči za optimalno terapijo bolnika; 
 • nadzira kakovost izdelkov (hrano in pijačo) ter njihovo morebitno okuženost; 
 • raziskuje načine za učinkovito razkrajanje odpadnih snovi ter ekonomično recikliranje; 
 • raziskuje mikroorganizme v pitni vodi, v surovih in predelanih odpadkih ter zagotavlja, da so procesi obdelave odpadkov učinkoviti. 

Osebnostne lastnosti:

Zanima ga življenje pod mikroskopom, genetika, kakovost izdelkov itd. Da lahko mikrobiolog svoje raziskave predstavi in učinkovito sodeluje pri skupinskem delu, mora biti sposoben govornega in pisnega izražanja, pomemben je interes za raziskave.

Pogoji dela:

Mikrobiolog večino delovnega časa preživi v laboratoriju. Ker se pri svojem delu srečuje tudi z nevarnimi kemičnimi snovmi in mikroorganizmi, dosledno upošteva in uporablja predvideno zaščito, da ne pride do okužbe ali zastrupitve. Zaradi dela z različnimi biokemičnimi snovmi obstaja povečana možnost okužbe, zato mora natančno slediti navodilom za varno delo ter uporabljati zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Mikrobiolog pri svojem delu uporablja laboratorijsko opremo in naprave, kot so steklovina, barvila in mikroskopi. Izsledke ter rezultate raziskav zapisuje in dokumentira. V molekularni biologiji in v genetskem inženiringu uporablja sodobno elektronsko opremo za proučevanje celic in tkiv. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo medicinske ali biotehnične smeri.
 • Obvlada delo s tehnično opremo.
 • Ima znanja iz varstva pri delu.
 • Pozoren je na higieno in urejenost delovnih prostorov.
 • Ima interes za raziskovanje, reševanje težav.
 • Je v dobri psihofizični kondiciji in dobrega zdravja. Nima izraženih alergij ali oslabljenega imunskega sistema, sicer lahko hitro pride do okužbe.
Uporablja laboratorijsko opremo in naprave.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: