Gostinski poslovodja

Oseba stoji v restavraciji.

Kaj delavec običajno dela:

 • zagotavlja, da gostinsko osebje svoje dolžnosti pravilno in vestno opravlja in skrbi, da dela potekajo nemoteno in v skladu s standardi v gostinstvu;
 • izbira zaposlene sodelavce in je odgovoren za usposabljanje novega člana;
 • vsakodnevno obiskuje različne oddelke restavracije ali gostinskega objekta, kjer sproti odpravlja morebitne težave (npr. kadar kak član osebja zboli, poslovodja odloči ali je potrebno nadomeščanje in izbere osebo, ki bo opravljala to delo);
 • včasih tudi streže gostom, obravnava morebitne pritožbe ter določa delovne izmene za osebje. Z glavnim kuharjem ali šefom kuhinje se dogovarja o nabavi hrane in skrbi za stroške. Naroča opremo, kot so kuharski pripomočki in pohištvo; 
 • v manjših restavracijah odloča o namizni dekoraciji in izbranih menijih, v velikih restavracijah določajo menije in dekoracijo ljudje v glavni pisarni, naloga poslovodje pa je učinkovito in pravilno izpolnjevanje njihovih navodil;
 • skrbi za trženje in oglaševanje;
 • dela v podjetjih in ustanovah, kjer se pripravlja in streže hrana, od restavracij s hitro prehrano do gostinskih storitev v zaporih in bolnišnicah. 
   

Osebnostne lastnosti:

Gostinski poslovodja mora biti hiter, iznajdljiv in urejenega videza. Pripravljen je na delo izven rednega delovnega časa. Včasih se mora hitro odločati, pri čemer je gospodaren in vešč organizacije dela. Zelo pomembno je, da zna delati z ljudmi in sestavljati delovne skupine. Biti mora komunikativen, da se zna pogovarjati z gosti ter odpravljati težave učinkovito in z veliko mero vljudnosti. 

Pogoji dela:

Delavnik gostinskega poslovodje je običajno zelo dolg in se lahko zavleče tudi v pozne nočne ure. Dela tudi ob nedeljah in praznikih. Pri njegovem delu ni izrazitih nevarnosti in možnosti za poškodbe.

Delovni pripomočki:

Poslovodja uporablja vse sodobne pripomočke za vodenje gostinske dejavnosti. Pripravlja razporede osebja, organizira nabavo surovin in skrbi za tekoče gostinsko poslovanje.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima zaključeno srednjo šolo za gostinstvo in turizem;
 • opravljen ima poslovodski izpit;
 • ima smisel za delo z ljudmi;
 • je dober organizator dela;
Oseba sedi za mizo v restavraciji z laptopom in blokom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: