Vodja strežbe

Kaj delavec običajno dela:


  • ima pregled nad delom natakarjev ter dogajanjem v gostinskem obratu;
  • pogosto je v vlogi mentorja in motivatorja sodelavcev natakarjev in skrbi, da na delovnem mestu vlada dobro delovno vzdušje;
  • tudi sam sodeluje pri strežbi, pogrinjanju miz in pripravi pogrinjkov. Ob tem razporeja naloge sodelavcev ter spremlja njihovo delo;
  • trudi se, da gostje v najkrajšem možnem času dobijo naročeno hrano in pijačo ter da so zadovoljni s postrežbo;
  • v primeru nezadovoljstva s postrežbo, poskuša nezadovoljstvo ali spor čimprej diskretno urediti;
  • sodeluje z vodjo kuhinje, ki mu posreduje informacije glede vrst jedi in pijač, ki jih natakarji strežejo in o morebitnih spremembah menija.

Osebnostne lastnosti:

Vodja strežbe je vljuden, korekten in ima profesionalen odnos do gostov. Opazuje dogajanje v restavraciji ali gostinskem lokalu in skrbi, da delo poteka tekoče in usklajeno. Dobro zaznava prostor, spremembe v njem in ima dobro razvit vid, sluh in otip.

Pogoji dela:

Vodja strežbe dela večinoma v zaprtih prostorih. V poletnih mesecih delo pogosto poteka ob zvišani temperaturi in ob umetni ventilaciji. Trajanja delovnega časa ni mogoče predvideti vnaprej, saj delo poteka, dokler restavracije ali gostinskega lokala ne zapustijo gostje. Na delovnem mestu največkrat nosi uniformo in ortopedsko obutev, ki jo priskrbi delodajalec. Med opravili je obkrožen z ljudmi, ki so lahko prenašalci različnih infekcij in nalezljivih bolezni, kot so prehladi, gripozna obolenja in različne kožne bolezni. 

Delovni pripomočki:

Njegov osnovni pripomoček je osebni računalnik z ustreznim programom, kjer evidentira število gostov, njihove rezervacije, zasedenost miz in druge informacije, ki jih potrebuje pri vodenju poslovanja in strežbe. Nekateri vodje uporabljajo dlančnike, kamor sproti zapisujejo in shranjujejo potrebne informacije. Drugih posebnih pripomočkov ne potrebuje. Pri svojem delu je v stiku s predmeti, kot so kozarci, krožniki, jedilni pribor, namizni prti, prtički in različne posode za servisiranje hrane.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima končano srednjo strokovno izobrazbi gostinske smeri;
  • zna načrtovati poslovanje, pripravljati aranžmaje in sestavljati poročila o poslovanju;
  • govori vsaj en tuj jezik, običajno angleško in se brez težav sporazumeva z tujimi gosti;
  • pozna pravila lepega in diskretnega vedenja;
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«