Vodja cateringa

Vodja cateringa v restavraciji.

Kaj delavec običajno dela:

  • dogovori se za izvedbo pogostitve na dogodku; 
  • z vodjem kuhinje sestavi meni in postavi ceno posameznega obroka; 
  • načrtuje način postrežbe jedi in pijač v sodelovanju z vodjem strežbe in dekoracijo prostora in miz v sodelovanju z aranžerjem;  
  • prilagodi ponudbo jedi in pijač glede na okoliščine dogodka; 
  • organizira transport vsega potrebnega na lokacijo dogodka.
     

Osebnostne lastnosti:

Vodjo cateringa zanima delo s hrano in pijači, njena priprava in strežba. Rad komunicira z ljudmi, vodi ekipo sodelavcev, je miren, logično razmišlja in je dober organizator. Zna prisluhniti naročniku in izpolniti njihove zahteve. Ker je njegova naloga tudi priprava prostora mora imeti smisel za oblikovanje.

Pogoji dela:

Dela v zaprtih prostorih v sodelovanju z ekipo, ki pripravi in izvede catering. Zaradi okoliščin je delo lahko stresno in zahteva mirnega in preudarnega človeka. Tudi naročniki so lahko zaradi pomembnosti dogodka v stresu, tako da mora biti vodja sposoben umiriti naročnike in jim zagotoviti, da bo vse v redu. Pri delu lahko pride do različnih poškodb z vročo hrano, razbitim inventarjem. 

Delovni pripomočki:

Pri delu v cateringu uporablja strežni inventar za prireditve v zaprtih prostorih in na prostem, kot so servirna posoda, kuhalno orodje in pripomočki, pribor, steklenina, plastična držala za kozarce, pladnji. Uporablja tudi specialna oprema za dostavo hladnih in toplih jedi, premične termične in hladilne naprave, mobilno pohištvo (restavracijske mize, restavracijski stoli, servirne mize, banketne mize), IKT-oprema: blagajna z računalniško povezavo, tiskalnik, gostinski program za delo v strežbi in kuhinji, program za naročanje, osebni računalnik z dostopom do spleta in gostinsko perilo (prti, nadprti, serviete).

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima nacionalno poklicno kvalifikacijo - najmanj srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in vsaj tri leta delovnih izkušenj iz področja cateringa ali najmanj srednja strokovna izobrazbo in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja cateringa;
  • zna samostojno načrtovati, pripraviti in kontrolirati delo skladno s standardi kakovosti dela v gostinstvu;
  • zna odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas pri izvedbi cateringa;

 

Hrana v posodah na pogostitvi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: