Inženir telekomunikacij

Ukvarja se s prenosom podatkov.

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se s prenosom glasovnih, tekstovnih, grafičnih, slikovnih ali podatkovnih informacij, ki ga zagotavljajo računalniška omrežja, satelitska komunikacija in prenos po optičnih kablih;
 • zagotavlja izdelke in storitve, kot so mobilna telefonija, hitri prenos podatkov in prenos faks sporočil;
 • dobavlja, namešča in servisira telekomunikacijsko opremo – telefonske aparate, hišne centrale in mobilne telefone ter naprave, potrebne za pametni dom;
 • raziskuje, razvija, načrtuje, konstruira, prodaja in vzdržuje telekomunikacijske aparate in opremo;
 • raziskuje in razvija nove aplikacije, izdelke in storitve, pa tudi mrežno tehnologijo in načine prenosa informacij;
 • načrtuje omrežne povezave javnih in zasebnih telefonskih sistemov;
 • kot inženir prenosnih sistemov načrtuje in poveže opremo stranke v mrežo ali med enim in drugim mrežnim strežnikom, da lahko pravilno usmerja klice.

Osebnostne lastnosti:

Inženir telekomunikacij se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, načrtovanjem, konstrukcijo, prodajo in vzdrževanjem telekomunikacijskih aparatov in opreme. Inženir telekomunikacij mora biti tehnično usposobljen za reševanje problemov. Je samoiniciativen, zna sodelovati v delovni skupini.

Pogoji dela:

Nevarnosti pri delu na področju telekomunikacij so povezane predvsem z električno napetostjo in s sevanjem elektromagnetnih naprav. Razmere za delo inženirja so odvisne od delovnega mesta in področja dela, praviloma gre za dobro urejene in zračne prostore, kjer ima nameščene telekomunikacijske naprave in opremo za meritve signalov in frekvenc.

Delovni pripomočki:

Inženir telekomunikacij uporablja ročne, mobilne in stacionarne amaterske radijske postaje različnih proizvajalcev ter opremo: mikrofone, zvočnike, kable, antenske ojačevalnike in močnostne ojačevalnike za vse frekvence in različne moči. Dela tudi z merilno opremo (analizatorji mrež, merilniki moči) ter antensko opremo za profesionalna, radioamaterska in druga področja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo elektrotehnične smeri.
 • Ima znanja o fizikalnih, električnih in matematičnih osnovah telekomunikacij ter sistemska znanja s področja telekomunikacijskih in računalniških omrežij.
 • Ima znanja s področij optične in radijske komunikacije, digitalne obdelava signalov, obdelave in prenosa zvoka, slike in podatkov oz. multimedijske aplikacije. 
 • Obvlada načrtovanje fiksnih in mobilnih sistemov, kreiranje in upravljanje novih storitev v integriranih omrežjih ter zagotavljanje zanesljivosti in varnosti sistemov in aplikacij.
Obvlada načrtovanje fiksnih in mobilnih sistemov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: