Inženir elektronike

Kaj delavec običajno dela:

  • ukvarja se z vsem, kar deluje na elektriko oz. uporablja elektroniko, npr. telekomunikacije, sistemi za elektronsko pošiljanje pošte, vzdrževanje električne opreme;
  • ukvarja se z načrtovanjem, razvojem in proizvodnjo opreme, ki uporablja šibkejši električni tok in mikroprocesorsko tehnologijo;
  • raziskuje in načrtuje razvoj novih izdelkov;
  • izboljšuje delovanje obstoječih električnih izdelkov, npr. njihovo zanesljivost, zmogljivost.

Osebnostne lastnosti:

Inženir elektronike ima izražen interes za elektriko in elektroniko, je usposobljen za samostojno vodenje projektantskega in vzdrževalnega inženiringa elektronskih naprav in sistemov ter reševanje problemov. Zna sodelovati v delovni skupini.

Pogoji dela:

Inženir elektronike se pred morebitnimi nevarnostmi zaščiti z upoštevanjem navodil za varno delo z elektronskimi aparati in napravami. Razmere za delo inženirjev elektronike so pri nas večinoma ugodne.

Delovni pripomočki:

Inženir elektronike uporablja pri svojem delu številne elektronske računalniške pripomočke in naprave za meritve, elemente za avtomatiko in robotiko ter računalniško podprto inženirstvo.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo elektrotehnične smeri.
  • Ima znanja, potrebna za razvijanje, gradnjo in tehnologijo elektronskih elementov, vezij in naprav.
  • Obvlada delovanje ter tehnologijo diskretnih in integriranih elektronskih elementov ter analognih in digitalnih elektronskih vezij.
  • Obvlada metode za analizo in sintezo splošnih in mikroprocesorskih elektronskih sistemov.
  • Obvlada delo z računalnikom, s poudarkom na računalniško podprtem načrtovanju elektronskih vezij in naprav.
  • Usposobljen je za dela na področju elektronske industrije, in sicer od proizvodnje sestavnih elementov do elektronskih naprav. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«