Inženir elektronike

Raziskuje in načrtuje razvoj novih izdelkov.

Kaj delavec običajno dela:

  • ukvarja se z vsem, kar deluje na elektriko oz. uporablja elektroniko, npr. telekomunikacije, sistemi za elektronsko pošiljanje pošte, vzdrževanje električne opreme;
  • ukvarja se z načrtovanjem, razvojem in proizvodnjo opreme, ki uporablja šibkejši električni tok in mikroprocesorsko tehnologijo;
  • raziskuje in načrtuje razvoj novih izdelkov;
  • izboljšuje delovanje obstoječih električnih izdelkov, npr. njihovo zanesljivost, zmogljivost.

Osebnostne lastnosti:

Inženir elektronike ima izražen interes za elektriko in elektroniko, je usposobljen za samostojno vodenje projektantskega in vzdrževalnega inženiringa elektronskih naprav in sistemov ter reševanje problemov. Zna sodelovati v delovni skupini.

Pogoji dela:

Inženir elektronike se pred morebitnimi nevarnostmi zaščiti z upoštevanjem navodil za varno delo z elektronskimi aparati in napravami. Razmere za delo inženirjev elektronike so pri nas večinoma ugodne.

Delovni pripomočki:

Inženir elektronike uporablja pri svojem delu številne elektronske računalniške pripomočke in naprave za meritve, elemente za avtomatiko in robotiko ter računalniško podprto inženirstvo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo elektrotehnične smeri.
  • Ima znanja, potrebna za razvijanje, gradnjo in tehnologijo elektronskih elementov, vezij in naprav.
  • Obvlada delovanje ter tehnologijo diskretnih in integriranih elektronskih elementov ter analognih in digitalnih elektronskih vezij.
  • Obvlada metode za analizo in sintezo splošnih in mikroprocesorskih elektronskih sistemov.
  • Obvlada delo z računalnikom, s poudarkom na računalniško podprtem načrtovanju elektronskih vezij in naprav.
  • Usposobljen je za dela na področju elektronske industrije, in sicer od proizvodnje sestavnih elementov do elektronskih naprav. 
Obvlada delo z računalnikom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: