Tehnik za telekomunikacije

Tehnik na oddajniku.

Kaj delavec običajno dela:

  • montira oddajne radiodifuzne naprave (radijski in TV oddajniki ter pretvorniki)
  • izvaja vzdrževalna dela za nemoteno delovanje naprav
  • hodi na oglede terena pred postavitvijo mobilnih prenosnih radiodifuznih naprav
  • izvaja postavitev naprav in prenosnih radiodifuznih signalov s terena.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za telekomunikacije je spreten, iznajdljiv in samostojen pri opravljanju dela. Redno spremlja področje telekomunikacije in radiodifuznih naprav.

Pogoji dela:

Zaradi pogostega dela na višini obstaja nevarnost padca in drugih poškodb. Potrebno je upoštevati pravila varnosti pri delu na višini in z napravami pod visoko napetostjo.

Delovni pripomočki:

Tehnik za telekomunikacije pri svojem delu uporablja elektronske instrumente, rezervni material za vzdrževanje radiodifuznih naprav ter načrte elektronskih povezav oddajno-sprejemnih naprav.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna izvajati vzdrževanje oddajnih in sprejemnih naprav, jih umerjati in nastavljati tehnične parametre.
  • Zna izvajati periodične meritve in nastavitve naprav tako, da delujejo v skladu s tehničnimi standardi in normativi.
  • Zna vzpostaviti video in avdio povezano med krajem dogodka in studiem.
RTV oddajnik.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: