Keramik

izdelovanje keramične posdode

Kaj delavec običajno dela:

  • iz keramične in porcelanske mase izdeluje gospodinjske in okrasne predmete, krožnike, skodele in drugo posodje ter keramične ploščice in tehnično keramiko
  • izdeluje unikatne izdelke, ki jih preoblikuje v umetniške stvaritve
  • oblikovane izdelke po posebnem postopku žge v peči.

Osebnostne lastnosti:

Keramik ima izkazan interes za izdelovanje keramičnih gospodinjskih in okrasnih predmetov, krožnikov, skodel in drugega posodja ter keramičnih ploščic in tehnične keramike.

Pogoji dela:

Pri delu je keramik izpostavljen poškodbam z orodji, opeklinam ali obolenjem zaradi dela s kemikalijami. Z doslednim upoštevanjem navodil o varstvu pri delu je možnost, da pride do poškodb, zelo majhna. Razmere za delo se razlikujejo glede na to, kje keramik dela. Delo ob peči, v kateri žgejo glino, spremlja vročina, na delovnem mestu, kjer keramik nanaša na keramične izdelke posebne premaze ali lošč, pa dela s kemikalijami.

Delovni pripomočki:

Keramik pri oblikovanju keramične mase potrebuje številna orodja in pripomočke za obdelavo keramike, prav tako barve, glazure, lake in napise. Za proizvodnjo keramičnih izdelkov uporablja peč, v kateri žge keramično in porcelansko maso. Izdelke ustrezno dokumentira in zapisuje tudi morebitna odstopanja od predvidenih normativov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima opravljen tečaj Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, na katerem je spoznal različne postopke in načine dela s keramiko.
  • Znanje je pridobil na tečajih in (poletnih) šolah keramike, ali na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na naravoslovno-tehniški fakulteti.
  • Pozna varstvo pri delu in dosledno upošteva navodila ter uporablja zaščitna sredstva.
  • Vešč je ravnanja z orodji in keramičnimi polizdelki, vešč je tudi loščenja grobih izdelkov.
barvanje keramične skodelice
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: